Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED a Cervera
Composició del consorci:
Excma. Diputació de Lleida, Excm Ajuntament de Cervera, UNED
Junta Rectora del Consorci Universitari:
President:
Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet, President de la Diputació de Lleida.
Vice-president:
Il.lm. Sr Ramon Royes i Guàrdia. Alcalde de Cervera.
Vocals:
Sr. Xavier Casoliva i Pla, President del Consell Comarcal de La Segarra.
Sra. Rosa Perelló i Sotus , Diputada de la Diputació de Lleida.
Sr. Jordi Latorre i Escoda , Diputat de la Diputació de Lleida.
Sr. Tomás Fernández Garcia, Vice-rector de Centres associats, Representant de la Seu Central de la U.N.E.D.
Sr. Albert Llona i Porredon, Director del Centre.
Sr. Daniel Rubio i Ruiz, Representant dels Professors tutors del Centre.
Sra. MªTeresa Huguet Gómez. Representant dels alumnes del Centre.
Sra. Carme Pérez i Ansótegui. Representant PAS del Centre.
Sr. Antoni Pujadó i Estany. Secretari del Centre.
 
Consell de Direcció
Director:
Professor doctor Albert Llona i Porredon.
Secretari/Interventor:
Professor senyor Antoni Pujadó i Estany.
Coordinador Acadèmic:
Sr Francesc Suau i Puig
Coordinador Tecnològic:
Sr Jordi Benet i Yago
 
Personal d'Administració i Serveis:
Sra. Marina Escribano i Rivera.
Sra. Carme Pérez i Ansótegui.
Sra. Carme Sanmartí i Argelich.
Sra. Ramona Secanell i Huguet.
Organismes Col·laboradors: