00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
20/10/2018 09.00-10.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
20/10/2018 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 02
20/10/2018 10.00-11.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 02
20/10/2018 11.30-12.30 001057 ANGLÈS Pulido Secanell; Gemma 02
20/10/2018 12.30-13.30 001117 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI Palau; Montserrat 02
20/10/2018 12.30-13.30 001229 BIOLOGIA Taló; Ester 03
20/10/2018 13.30-14.30 001198 NOCIONS JURÍDIQUES BÀSIQUES Xuclà; Ramón Mª 03
20/10/2018 13.30-14.30 001235 FÍSICA Marsal Coll, Andreu T3
20/10/2018 13.30-14.30 001146 INTRODUCCIÓ A LA ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES Monell Puig; Eva 05
20/10/2018 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA Marsal Coll, Andreu T3
20/10/2018 13.30-14.30 001092 GEOGRAFIA Bosch Casadevall, Rosa M. 02
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/10/2018 09.00-10.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
27/10/2018 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 05
27/10/2018 10.00-11.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 04
27/10/2018 11.30-12.30 001011 COMENTARI DE TEXT Turull; Nuria 04
27/10/2018 12.30-13.30 001057 ANGLÈS Pulido Secanell; Gemma 04
27/10/2018 13.30-14.30 001198 NOCIONS JURÍDIQUES BÀSIQUES Xuclà; Ramón Mª 04
27/10/2018 13.30-14.30 001206 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Errea Albiol, Elena 03
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
03/11/2018 09.00-10.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
03/11/2018 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 04
03/11/2018 10.00-11.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 04
03/11/2018 11.30-12.30 001011 COMENTARI DE TEXT Turull; Nuria 04
03/11/2018 12.30-13.30 001117 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI Palau; Montserrat 15
03/11/2018 12.30-13.30 001229 BIOLOGIA Taló; Ester 04
03/11/2018 13.30-14.30 001198 NOCIONS JURÍDIQUES BÀSIQUES Xuclà; Ramón Mª 03
03/11/2018 13.30-14.30 001235 FÍSICA Marsal Coll, Andreu 04
03/11/2018 13.30-14.30 001146 INTRODUCCIÓ A LA ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES Monell Puig; Eva 12
03/11/2018 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA Marsal Coll, Andreu 04
03/11/2018 13.30-14.30 001092 GEOGRAFIA Bosch Casadevall, Rosa M. 11
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
10/11/2018 09.00-10.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
10/11/2018 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 12
10/11/2018 10.00-11.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 03
10/11/2018 11.30-12.30 001057 ANGLÈS Pulido Secanell; Gemma 12
10/11/2018 12.30-13.30 001206 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Errea Albiol, Elena 18
10/11/2018 12.30-13.30 001117 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI Palau; Montserrat 12
10/11/2018 12.30-13.30 001229 BIOLOGIA Taló; Ester 03
10/11/2018 13.30-14.30 001198 NOCIONS JURÍDIQUES BÀSIQUES Xuclà; Ramón Mª 03
10/11/2018 13.30-14.30 001146 INTRODUCCIÓ A LA ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES Monell Puig; Eva 07
10/11/2018 13.30-14.30 001092 GEOGRAFIA Bosch Casadevall, Rosa M. 04
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
17/11/2018 09.00-10.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
17/11/2018 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 04
17/11/2018 10.00-11.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 04
17/11/2018 11.30-12.30 001011 COMENTARI DE TEXT Turull; Nuria 04
17/11/2018 12.30-13.30 001057 ANGLÈS Pulido Secanell; Gemma 04
17/11/2018 13.30-14.30 001198 NOCIONS JURÍDIQUES BÀSIQUES Xuclà; Ramón Mª 04
17/11/2018 13.30-14.30 001235 FÍSICA Marsal Coll, Andreu 06
17/11/2018 13.30-14.30 001206 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Errea Albiol, Elena 05
17/11/2018 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA Marsal Coll, Andreu 06
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
24/11/2018 09.00-10.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
24/11/2018 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 02
24/11/2018 10.00-11.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 04
24/11/2018 11.30-12.30 001011 COMENTARI DE TEXT Turull; Nuria 04
24/11/2018 12.30-13.30 001117 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI Palau; Montserrat 02
24/11/2018 12.30-13.30 001229 BIOLOGIA Taló; Ester 04
24/11/2018 13.30-14.30 001198 NOCIONS JURÍDIQUES BÀSIQUES Xuclà; Ramón Mª 03
24/11/2018 13.30-14.30 001235 FÍSICA Marsal Coll, Andreu 04
24/11/2018 13.30-14.30 001146 INTRODUCCIÓ A LA ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES Monell Puig; Eva T2
24/11/2018 13.30-14.30 001206 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Errea Albiol, Elena 10
24/11/2018 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA Marsal Coll, Andreu 04
24/11/2018 13.30-14.30 001092 GEOGRAFIA Bosch Casadevall, Rosa M. 02
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
01/12/2018 09.00-10.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
01/12/2018 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 02
01/12/2018 10.00-11.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 02
01/12/2018 11.30-12.30 001057 ANGLÈS Pulido Secanell; Gemma 02
01/12/2018 12.30-13.30 001117 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI Palau; Montserrat 02
01/12/2018 12.30-13.30 001229 BIOLOGIA Taló; Ester 03
01/12/2018 13.30-14.30 001198 NOCIONS JURÍDIQUES BÀSIQUES Xuclà; Ramón Mª 03
01/12/2018 13.30-14.30 001235 FÍSICA Marsal Coll, Andreu 04
01/12/2018 13.30-14.30 001146 INTRODUCCIÓ A LA ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES Monell Puig; Eva T5
01/12/2018 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA Marsal Coll, Andreu 04
01/12/2018 13.30-14.30 001092 GEOGRAFIA Bosch Casadevall, Rosa M. 02
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
15/12/2018 09.00-10.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
15/12/2018 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 02
15/12/2018 10.00-11.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 04
15/12/2018 11.30-12.30 001011 COMENTARI DE TEXT Turull; Nuria 04
15/12/2018 12.30-13.30 001057 ANGLÈS Pulido Secanell; Gemma 04
15/12/2018 13.30-14.30 001198 NOCIONS JURÍDIQUES BÀSIQUES Xuclà; Ramón Mª 04
15/12/2018 13.30-14.30 001206 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Errea Albiol, Elena 03
15/12/2018 13.30-14.30 001229 BIOLOGIA Taló; Ester 02
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
12/01/2019 09.00-10.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
12/01/2019 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 02
12/01/2019 10.00-11.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 04
12/01/2019 11.30-12.30 001011 COMENTARI DE TEXT Turull; Nuria 08
12/01/2019 12.30-13.30 001117 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI Palau; Montserrat 02
12/01/2019 12.30-13.30 001229 BIOLOGIA Taló; Ester 04
12/01/2019 13.30-14.30 001198 NOCIONS JURÍDIQUES BÀSIQUES Xuclà; Ramón Mª 03
12/01/2019 13.30-14.30 001235 FÍSICA Marsal Coll, Andreu 04
12/01/2019 13.30-14.30 001146 INTRODUCCIÓ A LA ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES Monell Puig; Eva T3
12/01/2019 13.30-14.30 001206 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Errea Albiol, Elena 15
12/01/2019 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA Marsal Coll, Andreu 04
12/01/2019 13.30-14.30 001092 GEOGRAFIA Bosch Casadevall, Rosa M. 02
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
09/02/2019 09.00-11.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
09/02/2019 09.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 02
09/02/2019 11.30-12.30 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 02
09/02/2019 12.30-13.30 001011 COMENTARI DE TEXT Turull; Nuria 02
09/02/2019 13.30-14.30 001057 ANGLÈS Pulido Secanell; Gemma 02
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
16/02/2019 09.00-11.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
16/02/2019 09.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 02
16/02/2019 11.30-12.30 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 02
16/02/2019 12.30-13.30 001011 COMENTARI DE TEXT Turull; Nuria 02
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
23/02/2019 09.00-11.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
23/02/2019 09.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 02
23/02/2019 11.30-12.30 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 02
23/02/2019 12.30-13.30 001011 COMENTARI DE TEXT Turull; Nuria 02
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
02/03/2019 09.00-10.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 02
02/03/2019 10.00-11.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
02/03/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 02
02/03/2019 11.30-12.30 001057 ANGLÈS Pulido Secanell; Gemma 02
02/03/2019 12.30-13.30 001117 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI Palau; Montserrat 11
02/03/2019 12.30-13.30 001229 BIOLOGIA Taló; Ester 04
02/03/2019 13.30-14.30 001198 NOCIONS JURÍDIQUES BÀSIQUES Xuclà; Ramón Mª 03
02/03/2019 13.30-14.30 001235 FÍSICA Marsal Coll, Andreu 06
02/03/2019 13.30-14.30 001206 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Errea Albiol, Elena 13
02/03/2019 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA Marsal Coll, Andreu 06
02/03/2019 13.30-14.30 001092 GEOGRAFIA Bosch Casadevall, Rosa M. 02
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
09/03/2019 09.00-10.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 02
09/03/2019 10.00-11.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
09/03/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 02
09/03/2019 11.30-12.30 001011 COMENTARI DE TEXT Turull; Nuria 02
09/03/2019 12.30-13.30 001117 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI Palau; Montserrat 19
09/03/2019 12.30-13.30 001057 ANGLÈS Pulido Secanell; Gemma 02
09/03/2019 13.30-14.30 001206 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Errea Albiol, Elena 04
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
16/03/2019 09.00-10.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 02
16/03/2019 10.00-11.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
16/03/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 02
16/03/2019 11.30-12.30 001011 COMENTARI DE TEXT Turull; Nuria 02
16/03/2019 12.30-13.30 001117 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI Palau; Montserrat 02
16/03/2019 12.30-13.30 001229 BIOLOGIA Taló; Ester 04
16/03/2019 13.30-14.30 001092 GEOGRAFIA Bosch Casadevall, Rosa M. 02
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
23/03/2019 09.00-10.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 02
23/03/2019 10.00-11.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
23/03/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 02
23/03/2019 11.30-12.30 001057 ANGLÈS Pulido Secanell; Gemma 02
23/03/2019 12.30-13.30 001117 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI Palau; Montserrat 02
23/03/2019 12.30-13.30 001229 BIOLOGIA Taló; Ester 04
23/03/2019 13.30-14.30 001235 FÍSICA Marsal Coll, Andreu 06
23/03/2019 13.30-14.30 001206 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Errea Albiol, Elena 04
23/03/2019 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA Marsal Coll, Andreu 06
23/03/2019 13.30-14.30 001092 GEOGRAFIA Bosch Casadevall, Rosa M. 02
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
30/03/2019 09.00-10.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 02
30/03/2019 10.00-11.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
30/03/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 02
30/03/2019 11.30-12.30 001011 COMENTARI DE TEXT Turull; Nuria 02
30/03/2019 12.30-13.30 001057 ANGLÈS Pulido Secanell; Gemma 02
30/03/2019 13.30-14.30 001235 FÍSICA Marsal Coll, Andreu T3
30/03/2019 13.30-14.30 001206 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Errea Albiol, Elena 04
30/03/2019 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA Marsal Coll, Andreu T3
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
06/04/2019 09.00-10.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 02
06/04/2019 10.00-11.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
06/04/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 02
06/04/2019 11.30-12.30 001011 COMENTARI DE TEXT Turull; Nuria 02
06/04/2019 12.30-13.30 001117 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI Palau; Montserrat 02
06/04/2019 12.30-13.30 001229 BIOLOGIA Taló; Ester 04
06/04/2019 13.30-14.30 001235 FÍSICA Marsal Coll, Andreu 09
06/04/2019 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA Marsal Coll, Andreu 09
06/04/2019 13.30-14.30 001092 GEOGRAFIA Bosch Casadevall, Rosa M. 02
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/04/2019 09.00-10.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 02
27/04/2019 10.00-11.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
27/04/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 02
27/04/2019 11.30-12.30 001057 ANGLÈS Pulido Secanell; Gemma 02
27/04/2019 12.30-13.30 001206 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Errea Albiol, Elena 03
27/04/2019 13.30-14.30 001235 FÍSICA Marsal Coll, Andreu 04
27/04/2019 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA Marsal Coll, Andreu 04
27/04/2019 13.30-14.30 001092 GEOGRAFIA Bosch Casadevall, Rosa M. 02
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
04/05/2019 09.00-10.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 14
04/05/2019 10.00-11.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
04/05/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 14
04/05/2019 11.30-12.30 001057 ANGLÈS Pulido Secanell; Gemma 20
04/05/2019 12.30-13.30 001117 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI Palau; Montserrat 20
04/05/2019 12.30-13.30 001229 BIOLOGIA Taló; Ester T4
04/05/2019 13.30-14.30 001206 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Errea Albiol, Elena X2
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
11/05/2019 09.00-10.00 001028 LLENGUA ESPANYOLA Turull; Nuria 02
11/05/2019 10.00-11.00 001181 MATEMATICAS APLICADES A LES C.SOCIALS Llona; Albert T1
11/05/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES Hernández; Xavier 02
11/05/2019 11.30-12.30 001011 COMENTARI DE TEXT Turull; Nuria 02
11/05/2019 12.30-13.30 001229 BIOLOGIA Taló; Ester 04
11/05/2019 13.30-14.30 001235 FÍSICA Marsal Coll, Andreu 09
11/05/2019 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA Marsal Coll, Andreu 09
11/05/2019 13.30-14.30 001092 GEOGRAFIA Bosch Casadevall, Rosa M. 02