GRAU:6104 FÍSICA
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
20/10/2018 09.00-10.00 61041013 FONAMENTS DE FÍSICA I Marsal Coll, Andreu T3
20/10/2018 10.00-11.00 6104102- ANàLISI MATEMàTICA I Hernández; Xavier T6
20/10/2018 11.30-12.30 61041036 ÀLGEBRA Hernández; Xavier T6
20/10/2018 12.30-13.30 61041042 QUíMICA Marsal Coll, Andreu T3
20/10/2018 13.30-14.30 61041059 BIOLOGIA (FÍSICA) Taló; Ester T5
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
03/11/2018 09.00-10.00 61041013 FONAMENTS DE FÍSICA I Marsal Coll, Andreu T4
03/11/2018 10.00-11.00 6104102- ANàLISI MATEMàTICA I Hernández; Xavier T4
03/11/2018 11.30-12.30 61041036 ÀLGEBRA Hernández; Xavier T4
03/11/2018 12.30-13.30 61041042 QUíMICA Marsal Coll, Andreu T4
03/11/2018 13.30-14.30 61041059 BIOLOGIA (FÍSICA) Taló; Ester T5
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
10/11/2018 10.00-11.00 6104102- ANàLISI MATEMàTICA I Hernández; Xavier T6
10/11/2018 11.30-12.30 61041036 ÀLGEBRA Hernández; Xavier T6
10/11/2018 13.30-14.30 61041059 BIOLOGIA (FÍSICA) Taló; Ester T5
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
17/11/2018 09.00-10.00 61041013 FONAMENTS DE FÍSICA I Marsal Coll, Andreu T3
17/11/2018 12.30-13.30 61041042 QUíMICA Marsal Coll, Andreu 07
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
24/11/2018 09.00-10.00 61041013 FONAMENTS DE FÍSICA I Marsal Coll, Andreu T4
24/11/2018 10.00-11.00 6104102- ANàLISI MATEMàTICA I Hernández; Xavier T4
24/11/2018 11.30-12.30 61041036 ÀLGEBRA Hernández; Xavier T4
24/11/2018 12.30-13.30 61041042 QUíMICA Marsal Coll, Andreu T4
24/11/2018 13.30-14.30 61041059 BIOLOGIA (FÍSICA) Taló; Ester T5
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
01/12/2018 09.00-10.00 61041013 FONAMENTS DE FÍSICA I Marsal Coll, Andreu T3
01/12/2018 10.00-11.00 6104102- ANàLISI MATEMàTICA I Hernández; Xavier T6
01/12/2018 11.30-12.30 61041036 ÀLGEBRA Hernández; Xavier T6
01/12/2018 12.30-13.30 61041042 QUíMICA Marsal Coll, Andreu T3
01/12/2018 13.30-14.30 61041059 BIOLOGIA (FÍSICA) Taló; Ester T5
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
12/01/2019 09.00-10.00 61041013 FONAMENTS DE FÍSICA I Marsal Coll, Andreu T4
12/01/2019 10.00-11.00 6104102- ANàLISI MATEMàTICA I Hernández; Xavier T4
12/01/2019 11.30-12.30 61041036 ÀLGEBRA Hernández; Xavier T4
12/01/2019 12.30-13.30 61041042 QUíMICA Marsal Coll, Andreu T4
12/01/2019 13.30-14.30 61041059 BIOLOGIA (FÍSICA) Taló; Ester T5
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
02/03/2019 11.30-12.30 61041088 MèTODES MATEMàTICS I Hernández; Xavier T6
02/03/2019 12.30-13.30 61041065 FONAMENTS DE FÍSICA II Marsal Coll, Andreu T3
02/03/2019 13.30-14.30 61041071 ANàLISI MATEMàTICA II Hernández; Xavier T6
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
16/03/2019 11.30-12.30 61041088 MèTODES MATEMàTICS I Hernández; Xavier T6
16/03/2019 13.30-14.30 61041071 ANàLISI MATEMàTICA II Hernández; Xavier T7
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
23/03/2019 11.30-12.30 61041088 MèTODES MATEMàTICS I Hernández; Xavier T6
23/03/2019 12.30-13.30 61041065 FONAMENTS DE FÍSICA II Marsal Coll, Andreu T3
23/03/2019 13.30-14.30 61041071 ANàLISI MATEMàTICA II Hernández; Xavier T6
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
30/03/2019 12.30-13.30 61041065 FONAMENTS DE FÍSICA II Marsal Coll, Andreu T6
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
06/04/2019 11.30-12.30 61041088 MèTODES MATEMàTICS I Hernández; Xavier T6
06/04/2019 12.30-13.30 61041065 FONAMENTS DE FÍSICA II Marsal Coll, Andreu T3
06/04/2019 13.30-14.30 61041071 ANàLISI MATEMàTICA II Hernández; Xavier T7
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/04/2019 11.30-12.30 61041088 MèTODES MATEMàTICS I Hernández; Xavier T6
27/04/2019 12.30-13.30 61041065 FONAMENTS DE FÍSICA II Marsal Coll, Andreu T3
27/04/2019 13.30-14.30 61041071 ANàLISI MATEMàTICA II Hernández; Xavier T6
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
11/05/2019 11.30-12.30 61041088 MèTODES MATEMàTICS I Hernández; Xavier T6
11/05/2019 12.30-13.30 61041065 FONAMENTS DE FÍSICA II Marsal Coll, Andreu T3
11/05/2019 13.30-14.30 61041071 ANàLISI MATEMàTICA II Hernández; Xavier T7