GRAU:6201 PSICOLOGIA
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
20/10/2018 09.00-11.00 62011043 FONAMENTS DE RECERCA Pérez; Antonio 15
20/10/2018 11.30-12.30 62011014 FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA Caldú; Xavier 15
20/10/2018 12.30-13.30 62011020 PSICOLOGIA SOCIAL Gómez; Sara 15
20/10/2018 13.30-14.30 62011037 INTRODUCCIÓ A L`ANÀLISI DE DADES Rodríguez; Mariona 15
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
20/10/2018 09.00-10.00 62012048 PSICOLOGIA FISIOLòGICA Caldú; Xavier 22
20/10/2018 10.00-11.00 62012025 PSICOPATOLOGIA Caldú; Xavier 22
20/10/2018 11.30-13.30 62012054 DISSENYS DE RECERCA I ANÀLISI DE DADES Rodríguez; Mariona 14
20/10/2018 13.30-14.30 62012077 PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA Ferrer; Ramon 14
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
20/10/2018 10.00-11.00 69011017 INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 19
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/10/2018 09.00-10.00 62011014 FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA Caldú; Xavier 13
27/10/2018 10.00-12.00 62011089 PSICOLOGIA DE LA MOTIVACIó Aubets; Ramona 14
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/10/2018 10.00-11.00 62012025 PSICOPATOLOGIA Caldú; Xavier 13
27/10/2018 11.30-12.30 62012048 PSICOLOGIA FISIOLòGICA Caldú; Xavier 10
27/10/2018 12.30-13.30 62012019 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I Errea Albiol, Elena 13
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
03/11/2018 09.00-11.00 62011089 PSICOLOGIA DE LA MOTIVACIó Aubets; Ramona 11
03/11/2018 12.30-13.30 62011037 INTRODUCCIÓ A L`ANÀLISI DE DADES Rodríguez; Mariona 03
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
03/11/2018 09.00-10.00 62012054 DISSENYS DE RECERCA I ANÀLISI DE DADES Rodríguez; Mariona 10
03/11/2018 11.30-13.30 62012077 PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA Ferrer; Ramon 11
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
03/11/2018 09.00-10.00 69011017 INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 06
03/11/2018 11.30-13.30 62014047 PRàCTIQUES EXTERNES (PSICOLOGIA) (PR-EXT) Aubets; Ramona 01
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
10/11/2018 10.00-11.00 62011037 INTRODUCCIÓ A L`ANÀLISI DE DADES Rodríguez; Mariona 15
10/11/2018 11.30-12.30 62011014 FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA Caldú; Xavier 15
10/11/2018 12.30-13.30 62011020 PSICOLOGIA SOCIAL Gómez; Sara 15
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
10/11/2018 09.00-10.00 62012048 PSICOLOGIA FISIOLòGICA Caldú; Xavier 22
10/11/2018 10.00-11.00 62012025 PSICOPATOLOGIA Caldú; Xavier 22
10/11/2018 11.30-13.30 62012054 DISSENYS DE RECERCA I ANÀLISI DE DADES Rodríguez; Mariona 14
10/11/2018 13.30-14.30 62012019 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I Errea Albiol, Elena 18
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
10/11/2018 10.00-11.00 69011017 INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 19
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
17/11/2018 09.00-11.00 62011043 FONAMENTS DE RECERCA Pérez; Antonio 13
17/11/2018 12.30-13.30 62011020 PSICOLOGIA SOCIAL Gómez; Sara 12
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
17/11/2018 10.00-12.00 62012077 PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA Ferrer; Ramon 10
17/11/2018 12.30-13.30 62012019 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I Errea Albiol, Elena 13
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
17/11/2018 11.30-12.30 69011017 INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 18
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
24/11/2018 10.00-11.00 62011020 PSICOLOGIA SOCIAL Gómez; Sara 03
24/11/2018 11.30-12.30 62011014 FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA Caldú; Xavier 03
24/11/2018 12.30-13.30 62011037 INTRODUCCIÓ A L`ANÀLISI DE DADES Rodríguez; Mariona 03
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
24/11/2018 09.00-10.00 62012054 DISSENYS DE RECERCA I ANÀLISI DE DADES Rodríguez; Mariona 11
24/11/2018 11.30-12.30 62012019 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I Errea Albiol, Elena 17
24/11/2018 12.30-13.30 62012025 PSICOPATOLOGIA Caldú; Xavier 17
24/11/2018 13.30-14.30 62012048 PSICOLOGIA FISIOLòGICA Caldú; Xavier 17
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
01/12/2018 09.00-11.00 62011043 FONAMENTS DE RECERCA Pérez; Antonio 15
01/12/2018 11.30-12.30 62011014 FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA Caldú; Xavier 15
01/12/2018 12.30-13.30 62011020 PSICOLOGIA SOCIAL Gómez; Sara 15
01/12/2018 13.30-14.30 62011037 INTRODUCCIÓ A L`ANÀLISI DE DADES Rodríguez; Mariona 15
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
01/12/2018 09.00-10.00 62012048 PSICOLOGIA FISIOLòGICA Caldú; Xavier 22
01/12/2018 10.00-11.00 62012025 PSICOPATOLOGIA Caldú; Xavier 22
01/12/2018 11.30-12.30 62012054 DISSENYS DE RECERCA I ANÀLISI DE DADES Rodríguez; Mariona 14
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
15/12/2018 09.00-11.00 62011089 PSICOLOGIA DE LA MOTIVACIó Aubets; Ramona 13
15/12/2018 12.30-13.30 62011020 PSICOLOGIA SOCIAL Gómez; Sara 12
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
15/12/2018 10.00-12.00 62012077 PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA Ferrer; Ramon 10
15/12/2018 12.30-13.30 62012019 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I Errea Albiol, Elena 13
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
15/12/2018 11.30-12.30 69011017 INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 17
15/12/2018 12.30-14.30 62014047 PRàCTIQUES EXTERNES (PSICOLOGIA) (PR-EXT) Aubets; Ramona 17
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
12/01/2019 11.30-12.30 62011014 FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA Caldú; Xavier 05
12/01/2019 12.30-13.30 62011037 INTRODUCCIÓ A L`ANÀLISI DE DADES Rodríguez; Mariona 05
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
12/01/2019 09.00-10.00 62012054 DISSENYS DE RECERCA I ANÀLISI DE DADES Rodríguez; Mariona 11
12/01/2019 11.30-12.30 62012019 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I Errea Albiol, Elena 17
12/01/2019 12.30-13.30 62012025 PSICOPATOLOGIA Caldú; Xavier 17
12/01/2019 13.30-14.30 62012048 PSICOLOGIA FISIOLòGICA Caldú; Xavier 17
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
12/01/2019 09.00-10.00 69011017 INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 06
12/01/2019 10.00-12.00 62014047 PRàCTIQUES EXTERNES (PSICOLOGIA) (PR-EXT) Aubets; Ramona 15
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
02/03/2019 10.00-11.00 62011066 PSICOLOGIA DE L`APRENENTATGE Errea Albiol, Elena 03
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
02/03/2019 09.00-10.00 62012060 PSICOMETRIA Rodríguez; Mariona 13
02/03/2019 11.30-12.30 6201209- PSICOLOGIA DEL PENSAMENT Errea Albiol, Elena 13
02/03/2019 12.30-13.30 62012019 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I Errea Albiol, Elena 13
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
09/03/2019 09.00-10.00 62011066 PSICOLOGIA DE L`APRENENTATGE Errea Albiol, Elena 11
09/03/2019 10.00-11.00 62011014 FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA Caldú; Xavier 11
09/03/2019 11.30-12.30 62011095 PSICOLOGIA DE L`EMOCIÓ Gómez; Sara 11
09/03/2019 12.30-13.30 62011020 PSICOLOGIA SOCIAL Gómez; Sara 11
09/03/2019 13.30-14.30 62011072 PSICOLOGIA DE LA ATENCIó Pérez; Antonio 11
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
09/03/2019 10.00-11.00 6201209- PSICOLOGIA DEL PENSAMENT Errea Albiol, Elena 12
09/03/2019 11.30-12.30 62012025 PSICOPATOLOGIA Caldú; Xavier 03
09/03/2019 12.30-13.30 62012019 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I Errea Albiol, Elena 12
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
09/03/2019 10.00-12.00 62014047 PRàCTIQUES EXTERNES (PSICOLOGIA) (PR-EXT) Aubets; Ramona 19
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
16/03/2019 09.00-11.00 6201105- HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA Ferrer; Ramon 14
16/03/2019 11.30-12.30 62011014 FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA Caldú; Xavier 14
16/03/2019 12.30-13.30 62011095 PSICOLOGIA DE L`EMOCIÓ Gómez; Sara 12
16/03/2019 13.30-14.30 62011020 PSICOLOGIA SOCIAL Gómez; Sara 12
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
16/03/2019 10.00-11.00 62012025 PSICOPATOLOGIA Caldú; Xavier 06
16/03/2019 11.30-12.30 62012060 PSICOMETRIA Rodríguez; Mariona 06
16/03/2019 12.30-13.30 62012083 PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIó Ferrer; Ramon 06
16/03/2019 13.30-14.30 62012031 PSICOLOGIA DE LES DIFERÈNCIES INDIVIDUALS Ferrer; Ramon 07
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
23/03/2019 10.00-11.00 62011066 PSICOLOGIA DE L`APRENENTATGE Errea Albiol, Elena 03
23/03/2019 11.30-13.30 6201105- HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA Ferrer; Ramon 03
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
23/03/2019 09.00-10.00 62012060 PSICOMETRIA Rodríguez; Mariona 13
23/03/2019 10.00-11.00 62012031 PSICOLOGIA DE LES DIFERÈNCIES INDIVIDUALS Ferrer; Ramon 13
23/03/2019 11.30-12.30 6201209- PSICOLOGIA DEL PENSAMENT Errea Albiol, Elena 13
23/03/2019 12.30-13.30 62012019 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I Errea Albiol, Elena 13
23/03/2019 13.30-14.30 62012083 PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIó Ferrer; Ramon 13
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
30/03/2019 09.00-10.00 62011066 PSICOLOGIA DE L`APRENENTATGE Errea Albiol, Elena 11
30/03/2019 10.00-11.00 6201105- HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA Ferrer; Ramon 11
30/03/2019 11.30-12.30 62011095 PSICOLOGIA DE L`EMOCIÓ Gómez; Sara 11
30/03/2019 12.30-13.30 62011020 PSICOLOGIA SOCIAL Gómez; Sara 11
30/03/2019 13.30-14.30 62011072 PSICOLOGIA DE LA ATENCIó Pérez; Antonio 11
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
30/03/2019 09.00-10.00 62012031 PSICOLOGIA DE LES DIFERÈNCIES INDIVIDUALS Ferrer; Ramon 12
30/03/2019 10.00-11.00 6201209- PSICOLOGIA DEL PENSAMENT Errea Albiol, Elena 12
30/03/2019 11.30-12.30 62012083 PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIó Ferrer; Ramon 12
30/03/2019 12.30-13.30 62012019 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I Errea Albiol, Elena 12
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
30/03/2019 10.00-12.00 62014047 PRàCTIQUES EXTERNES (PSICOLOGIA) (PR-EXT) Aubets; Ramona 19
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
06/04/2019 09.00-11.00 62011014 FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA Caldú; Xavier 14
06/04/2019 11.30-12.30 6201105- HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA Ferrer; Ramon 14
06/04/2019 12.30-13.30 62011095 PSICOLOGIA DE L`EMOCIÓ Gómez; Sara 12
06/04/2019 13.30-14.30 62011020 PSICOLOGIA SOCIAL Gómez; Sara 12
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
06/04/2019 11.00-12.00 62012025 PSICOPATOLOGIA Caldú; Xavier 10
06/04/2019 11.30-12.30 62012060 PSICOMETRIA Rodríguez; Mariona 06
06/04/2019 12.30-13.30 62012083 PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIó Ferrer; Ramon 09
06/04/2019 13.30-14.30 62012031 PSICOLOGIA DE LES DIFERÈNCIES INDIVIDUALS Ferrer; Ramon 07
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/04/2019 09.00-10.00 62011020 PSICOLOGIA SOCIAL Gómez; Sara 10
27/04/2019 10.00-11.00 62011095 PSICOLOGIA DE L`EMOCIÓ Gómez; Sara 10
27/04/2019 11.30-12.30 6201105- HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA Ferrer; Ramon 16
27/04/2019 12.30-13.30 62011072 PSICOLOGIA DE LA ATENCIó Pérez; Antonio 16
27/04/2019 13.30-14.30 62011066 PSICOLOGIA DE L`APRENENTATGE Errea Albiol, Elena 16
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/04/2019 09.00-10.00 62012060 PSICOMETRIA Rodríguez; Mariona 13
27/04/2019 10.00-11.00 62012019 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I Errea Albiol, Elena 13
27/04/2019 11.30-12.30 6201209- PSICOLOGIA DEL PENSAMENT Errea Albiol, Elena 13
27/04/2019 12.30-13.30 62012031 PSICOLOGIA DE LES DIFERÈNCIES INDIVIDUALS Ferrer; Ramon 13
27/04/2019 13.30-14.30 62012083 PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIó Ferrer; Ramon 13
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
04/05/2019 09.00-10.00 62011066 PSICOLOGIA DE L`APRENENTATGE Errea Albiol, Elena 11
04/05/2019 10.00-11.00 62011014 FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA Caldú; Xavier 11
04/05/2019 11.30-12.30 62011095 PSICOLOGIA DE L`EMOCIÓ Gómez; Sara 09
04/05/2019 12.30-13.30 62011020 PSICOLOGIA SOCIAL Gómez; Sara 19
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
04/05/2019 09.00-10.00 62012025 PSICOPATOLOGIA Caldú; Xavier 06
04/05/2019 10.00-11.00 6201209- PSICOLOGIA DEL PENSAMENT Errea Albiol, Elena 12
04/05/2019 11.30-12.30 62012060 PSICOMETRIA Rodríguez; Mariona 13
04/05/2019 12.30-13.30 62012019 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I Errea Albiol, Elena 12
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
04/05/2019 10.00-12.00 62014047 PRàCTIQUES EXTERNES (PSICOLOGIA) (PR-EXT) Aubets; Ramona 19
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
11/05/2019 09.00-11.00 6201105- HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA Ferrer; Ramon 14
11/05/2019 11.30-12.30 62011014 FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA Caldú; Xavier 14
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
11/05/2019 09.00-11.00 62012025 PSICOPATOLOGIA Caldú; Xavier 06
11/05/2019 12.30-13.30 62012083 PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIó Ferrer; Ramon 02
11/05/2019 13.30-14.30 62012031 PSICOLOGIA DE LES DIFERÈNCIES INDIVIDUALS Ferrer; Ramon 07