GRAU:6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
20/10/2018 10.00-11.00 64021011 ANGLèS INSTRUMENTAL I Serra; Carles 17
20/10/2018 11.30-12.30 64021028 COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS EN LLENGUA ANGLESA Serra; Carles 16
20/10/2018 12.30-13.30 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA Serra; Carles 16
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
20/10/2018 09.00-10.00 64022016 ANGLèS INSTRUMENTAL III Serra; Carles 17
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
03/11/2018 09.00-10.00 64021028 COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS EN LLENGUA ANGLESA Serra; Carles 16
03/11/2018 10.00-11.00 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA Serra; Carles 16
03/11/2018 11.30-13.30 64021040 MONS ANGLòFONS EN PERSPECTIVA HISTòRICA I CULTURAL Evans; Grahame J. 16
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
10/11/2018 10.00-11.00 64021011 ANGLèS INSTRUMENTAL I Serra; Carles 17
10/11/2018 11.30-12.30 64021028 COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS EN LLENGUA ANGLESA Serra; Carles 16
10/11/2018 12.30-13.30 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA Serra; Carles 16
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
10/11/2018 09.00-10.00 64022016 ANGLèS INSTRUMENTAL III Serra; Carles 17
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
17/11/2018 10.00-11.00 64901025 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN LLENGUA ESPANYOLA I Lafuente; Tomás 14
17/11/2018 12.30-13.30 64901019 EL LLENGUATGE HUMÀ Lafuente; Tomás 14
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
24/11/2018 09.00-10.00 64021028 COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS EN LLENGUA ANGLESA Serra; Carles 16
24/11/2018 10.00-11.00 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA Serra; Carles 16
24/11/2018 11.30-13.30 64021040 MONS ANGLòFONS EN PERSPECTIVA HISTòRICA I CULTURAL Evans; Grahame J. 16
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
01/12/2018 10.00-11.00 64021011 ANGLèS INSTRUMENTAL I Serra; Carles 17
01/12/2018 11.30-12.30 64021028 COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS EN LLENGUA ANGLESA Serra; Carles 16
01/12/2018 12.30-13.30 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA Serra; Carles 16
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
01/12/2018 09.00-10.00 64022016 ANGLèS INSTRUMENTAL III Serra; Carles 17
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
15/12/2018 10.00-11.00 64901025 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN LLENGUA ESPANYOLA I Lafuente; Tomás 14
15/12/2018 12.30-13.30 64901019 EL LLENGUATGE HUMÀ Lafuente; Tomás 14
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
12/01/2019 09.00-10.00 64021011 ANGLèS INSTRUMENTAL I Serra; Carles T8
12/01/2019 10.00-11.00 64021028 COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS EN LLENGUA ANGLESA Serra; Carles 16
12/01/2019 11.30-12.30 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA Serra; Carles 16
12/01/2019 12.30-13.30 64901025 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN LLENGUA ESPANYOLA I Lafuente; Tomás 01
12/01/2019 13.30-14.30 64901019 EL LLENGUATGE HUMÀ Lafuente; Tomás 12
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
12/01/2019 12.30-13.30 64022016 ANGLèS INSTRUMENTAL III Serra; Carles 16
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
02/03/2019 09.00-10.00 64021057 ANGLèS INSTRUMENTAL II Serra; Carles 15
02/03/2019 10.00-11.00 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA Serra; Carles 19
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
02/03/2019 09.00-10.00 64022080 LLENGUA CLÀSSICA II: LLATí Pintó; Mª Teresa 20
02/03/2019 12.30-13.30 64022068 LITERATURA CLàSSICA Pintó; Mª Teresa T4
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
09/03/2019 12.30-13.30 64901031 TEORIA LINGüíSTICA. MÈTODES, EINES I PARADIGMES Lafuente; Tomás 14
09/03/2019 13.30-14.30 64901048 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN LLENGUA ESPANYOLA II Lafuente; Tomás 15
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
09/03/2019 09.00-11.00 64022128 PRONUNCIACIó DE LA LLENGUA ANGLESA Evans; Grahame J. T4
09/03/2019 11.30-12.30 64022080 LLENGUA CLÀSSICA II: LLATí Pintó; Mª Teresa 15
09/03/2019 12.30-13.30 64022068 LITERATURA CLàSSICA Pintó; Mª Teresa T4
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
23/03/2019 09.00-10.00 64021057 ANGLèS INSTRUMENTAL II Serra; Carles 15
23/03/2019 10.00-11.00 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA Serra; Carles 15
23/03/2019 12.30-14.30 64021040 MONS ANGLòFONS EN PERSPECTIVA HISTòRICA I CULTURAL Evans; Grahame J. X2
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
23/03/2019 09.00-10.00 64022080 LLENGUA CLÀSSICA II: LLATí Pintó; Mª Teresa 20
23/03/2019 10.00-12.00 64022128 PRONUNCIACIó DE LA LLENGUA ANGLESA Evans; Grahame J. T4
23/03/2019 12.30-13.30 64022068 LITERATURA CLàSSICA Pintó; Mª Teresa T4
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
30/03/2019 12.30-13.30 64901031 TEORIA LINGüíSTICA. MÈTODES, EINES I PARADIGMES Lafuente; Tomás 14
30/03/2019 13.30-14.30 64901048 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN LLENGUA ESPANYOLA II Lafuente; Tomás 14
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
30/03/2019 11.30-12.30 64022080 LLENGUA CLÀSSICA II: LLATí Pintó; Mª Teresa 15
30/03/2019 12.30-13.30 64022068 LITERATURA CLàSSICA Pintó; Mª Teresa T4
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
06/04/2019 09.00-10.00 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA Serra; Carles 16
06/04/2019 10.00-11.00 64021057 ANGLèS INSTRUMENTAL II Serra; Carles 16
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/04/2019 09.00-10.00 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA Serra; Carles 15
27/04/2019 10.00-11.00 64021057 ANGLèS INSTRUMENTAL II Serra; Carles 15
27/04/2019 12.30-14.30 64021040 MONS ANGLòFONS EN PERSPECTIVA HISTòRICA I CULTURAL Evans; Grahame J. X2
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/04/2019 09.00-10.00 64022080 LLENGUA CLÀSSICA II: LLATí Pintó; Mª Teresa 20
27/04/2019 10.00-12.00 64022128 PRONUNCIACIó DE LA LLENGUA ANGLESA Evans; Grahame J. T4
27/04/2019 12.30-13.30 64022068 LITERATURA CLàSSICA Pintó; Mª Teresa T4
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
04/05/2019 09.00-10.00 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA Serra; Carles T6
04/05/2019 10.00-11.00 64021057 ANGLèS INSTRUMENTAL II Serra; Carles 09
04/05/2019 12.30-13.30 64901031 TEORIA LINGüíSTICA. MÈTODES, EINES I PARADIGMES Lafuente; Tomás 14
04/05/2019 13.30-14.30 64901048 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN LLENGUA ESPANYOLA II Lafuente; Tomás 14
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
04/05/2019 10.00-11.00 64022068 LITERATURA CLàSSICA Pintó; Mª Teresa T4
04/05/2019 11.30-12.30 64022080 LLENGUA CLÀSSICA II: LLATí Pintó; Mª Teresa 15
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
11/05/2019 09.00-10.00 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA Serra; Carles 16
11/05/2019 10.00-11.00 64021057 ANGLèS INSTRUMENTAL II Serra; Carles 16