GRAU:6604 CRIMINOLOGIA
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
20/10/2018 09.00-10.00 6901101x INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 18
20/10/2018 10.00-11.00 66041029 INTRODUCCIó A LA TEORIA DEL DRET Guallar Tasies, Alexis 18
20/10/2018 11.30-12.30 66041070 INTRODUCCIó A LA CRIMINOLOGIA Cabeza; Joaquím 18
20/10/2018 12.30-13.30 66041041 HISTòRIA DEL DELICTE I DEL CàSTIG A L´EDAT CONTEMPORàNIA Martínez; Lourdes 18
20/10/2018 13.30-14.30 66041012 TÈCNIQUES INVESTIGACIó SOCIAL APLICADES A LA CRIMINOLOGIA Sensat; Núria 18
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
20/10/2018 09.00-10.00 66042017 INTRODUCCIó A LES POLíTIQUES PúBLIQUES Guallar Tasies, Alexis 16
20/10/2018 10.00-11.00 66042081 ESTADíSTICA SOCIAL Rodríguez; Mariona 16
20/10/2018 11.30-12.30 66042046 TEORIA CRIMINOLòGICA Martínez; Lourdes 17
20/10/2018 13.30-14.30 66042069 ESTRUCTURA SOCIAL Cabeza; Joaquím 16
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/10/2018 09.00-10.00 66041064 FONAMENTS DEL SISTEMA DE RESPONSABILITAT PENAL González de León Berini; Arturo 10
27/10/2018 10.00-11.00 66041029 INTRODUCCIó A LA TEORIA DEL DRET Guallar Tasies, Alexis 02
27/10/2018 11.30-12.30 66041070 INTRODUCCIó A LA CRIMINOLOGIA Cabeza; Joaquím T2
27/10/2018 12.30-13.30 66041012 TÈCNIQUES INVESTIGACIó SOCIAL APLICADES A LA CRIMINOLOGIA Sensat; Núria 02
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/10/2018 10.00-11.00 66023066 DRET PENAL II González de León Berini; Arturo 05
27/10/2018 12.30-13.30 66042052 PISCOPATOLOGIA FORENSE Caldú; Xavier 05
27/10/2018 12.30-13.30 66042017 INTRODUCCIó A LES POLíTIQUES PúBLIQUES Guallar Tasies, Alexis T2
27/10/2018 13.30-14.30 66042069 ESTRUCTURA SOCIAL Cabeza; Joaquím T2
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
03/11/2018 09.00-11.00 66041064 FONAMENTS DEL SISTEMA DE RESPONSABILITAT PENAL González de León Berini; Arturo 09
03/11/2018 11.30-12.30 6901101x INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme T2
03/11/2018 12.30-14.30 66041041 HISTòRIA DEL DELICTE I DEL CàSTIG A L´EDAT CONTEMPORàNIA Martínez; Lourdes T2
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
03/11/2018 10.00-11.00 66042046 TEORIA CRIMINOLòGICA Martínez; Lourdes 05
03/11/2018 11.30-13.00 66023066 DRET PENAL II González de León Berini; Arturo 05
03/11/2018 13.30-14.30 66042081 ESTADíSTICA SOCIAL Rodríguez; Mariona 09
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
10/11/2018 09.00-10.00 66041012 TÈCNIQUES INVESTIGACIó SOCIAL APLICADES A LA CRIMINOLOGIA Sensat; Núria 02
10/11/2018 10.00-11.00 66041029 INTRODUCCIó A LA TEORIA DEL DRET Guallar Tasies, Alexis 02
10/11/2018 11.30-12.30 6901101x INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 02
10/11/2018 12.30-13.30 66041041 HISTòRIA DEL DELICTE I DEL CàSTIG A L´EDAT CONTEMPORàNIA Martínez; Lourdes 02
10/11/2018 13.30-14.30 66041070 INTRODUCCIó A LA CRIMINOLOGIA Cabeza; Joaquím 02
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
10/11/2018 09.00-10.00 66042017 INTRODUCCIó A LES POLíTIQUES PúBLIQUES Guallar Tasies, Alexis 16
10/11/2018 10.00-11.00 66042069 ESTRUCTURA SOCIAL Cabeza; Joaquím 16
10/11/2018 11.30-12.30 66042046 TEORIA CRIMINOLòGICA Martínez; Lourdes 17
10/11/2018 13.30-14.30 66042081 ESTADíSTICA SOCIAL Rodríguez; Mariona 16
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
17/11/2018 09.00-10.00 66041064 FONAMENTS DEL SISTEMA DE RESPONSABILITAT PENAL González de León Berini; Arturo 10
17/11/2018 10.00-11.00 66041029 INTRODUCCIó A LA TEORIA DEL DRET Guallar Tasies, Alexis 12
17/11/2018 11.30-12.30 66041012 TÈCNIQUES INVESTIGACIó SOCIAL APLICADES A LA CRIMINOLOGIA Sensat; Núria 12
17/11/2018 12.30-13.30 66041070 INTRODUCCIó A LA CRIMINOLOGIA Cabeza; Joaquím 01
17/11/2018 13.30-14.30 6901101x INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 12
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
17/11/2018 10.00-11.00 66023066 DRET PENAL II González de León Berini; Arturo 05
17/11/2018 12.30-13.30 66042017 INTRODUCCIó A LES POLíTIQUES PúBLIQUES Guallar Tasies, Alexis T2
17/11/2018 13.30-14.30 66042069 ESTRUCTURA SOCIAL Cabeza; Joaquím T2
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
24/11/2018 09.00-11.00 66041064 FONAMENTS DEL SISTEMA DE RESPONSABILITAT PENAL González de León Berini; Arturo 09
24/11/2018 12.30-14.30 66041041 HISTòRIA DEL DELICTE I DEL CàSTIG A L´EDAT CONTEMPORàNIA Martínez; Lourdes 15
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
24/11/2018 09.00-10.00 66042052 PISCOPATOLOGIA FORENSE Caldú; Xavier 05
24/11/2018 10.00-11.00 66042046 TEORIA CRIMINOLòGICA Martínez; Lourdes 05
24/11/2018 11.30-13.00 66023066 DRET PENAL II González de León Berini; Arturo 05
24/11/2018 13.30-14.30 66042081 ESTADíSTICA SOCIAL Rodríguez; Mariona 11
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
01/12/2018 10.00-11.00 66041029 INTRODUCCIó A LA TEORIA DEL DRET Guallar Tasies, Alexis 12
01/12/2018 11.30-12.30 66041012 TÈCNIQUES INVESTIGACIó SOCIAL APLICADES A LA CRIMINOLOGIA Sensat; Núria 01
01/12/2018 12.30-13.30 66041041 HISTòRIA DEL DELICTE I DEL CàSTIG A L´EDAT CONTEMPORàNIA Martínez; Lourdes 12
01/12/2018 13.30-14.30 66041070 INTRODUCCIó A LA CRIMINOLOGIA Cabeza; Joaquím 12
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
01/12/2018 09.00-10.00 66042017 INTRODUCCIó A LES POLíTIQUES PúBLIQUES Guallar Tasies, Alexis 16
01/12/2018 10.00-11.00 66042069 ESTRUCTURA SOCIAL Cabeza; Joaquím 16
01/12/2018 11.30-12.30 66042046 TEORIA CRIMINOLòGICA Martínez; Lourdes 18
01/12/2018 12.30-13.30 66042081 ESTADíSTICA SOCIAL Rodríguez; Mariona 18
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
15/12/2018 09.00-10.00 66041064 FONAMENTS DEL SISTEMA DE RESPONSABILITAT PENAL González de León Berini; Arturo 10
15/12/2018 10.00-11.00 66041029 INTRODUCCIó A LA TEORIA DEL DRET Guallar Tasies, Alexis 11
15/12/2018 11.30-12.30 66041012 TÈCNIQUES INVESTIGACIó SOCIAL APLICADES A LA CRIMINOLOGIA Sensat; Núria 11
15/12/2018 12.30-13.30 66041070 INTRODUCCIó A LA CRIMINOLOGIA Cabeza; Joaquím 11
15/12/2018 13.30-14.30 6901101x INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 11
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
15/12/2018 10.00-11.00 66023066 DRET PENAL II González de León Berini; Arturo 05
15/12/2018 12.30-13.30 66042017 INTRODUCCIó A LES POLíTIQUES PúBLIQUES Guallar Tasies, Alexis T2
15/12/2018 13.30-14.30 66042069 ESTRUCTURA SOCIAL Cabeza; Joaquím T2
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
12/01/2019 09.00-11.00 66041064 FONAMENTS DEL SISTEMA DE RESPONSABILITAT PENAL González de León Berini; Arturo 09
12/01/2019 11.30-12.30 6901101x INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 20
12/01/2019 12.30-14.30 66041041 HISTòRIA DEL DELICTE I DEL CàSTIG A L´EDAT CONTEMPORàNIA Martínez; Lourdes 20
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
12/01/2019 09.00-10.00 66042052 PISCOPATOLOGIA FORENSE Caldú; Xavier T2
12/01/2019 10.00-11.00 66042046 TEORIA CRIMINOLòGICA Martínez; Lourdes T2
12/01/2019 11.30-13.00 66023066 DRET PENAL II González de León Berini; Arturo T2
12/01/2019 13.30-14.30 66042081 ESTADíSTICA SOCIAL Rodríguez; Mariona T2
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
02/03/2019 09.00-10.00 66041035 INTRODUCCIó A LA PSICOLOGIA Serra Pinós; Sergi 04
02/03/2019 10.00-12.00 66041064 FONAMENTS DEL SISTEMA DE RESPONSABILITAT PENAL González de León Berini; Arturo 04
02/03/2019 12.30-13.30 66041087 ESTAT CONSTITUCIONAL Guallar Tasies, Alexis T2
02/03/2019 13.30-14.30 66041058 CIèNCIA POLíTICA Cabeza; Joaquím T2
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
02/03/2019 10.00-12.00 66042023 DRET PENITENCIARI Corcuera; Natalia 10
02/03/2019 12.30-13.30 66023066 DRET PENAL II González de León Berini; Arturo 05
02/03/2019 13.30-14.30 66042081 ESTADíSTICA SOCIAL Rodríguez; Mariona 04
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
09/03/2019 11.30-12.30 66041012 TÈCNIQUES INVESTIGACIó SOCIAL APLICADES A LA CRIMINOLOGIA Sensat; Núria 05
09/03/2019 12.30-13.30 66041087 ESTAT CONSTITUCIONAL Guallar Tasies, Alexis 06
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
09/03/2019 11.30-13.30 6604203- DELINCUENCIA I VULNERABILITAT SOCIAL Morros; Pilar T2
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
16/03/2019 09.00-11.00 66041064 FONAMENTS DEL SISTEMA DE RESPONSABILITAT PENAL González de León Berini; Arturo 09
16/03/2019 11.30-12.30 66041035 INTRODUCCIó A LA PSICOLOGIA Serra Pinós; Sergi 16
16/03/2019 12.30-13.30 66041058 CIèNCIA POLíTICA Cabeza; Joaquím 16
16/03/2019 13.30-14.30 66041012 TÈCNIQUES INVESTIGACIó SOCIAL APLICADES A LA CRIMINOLOGIA Sensat; Núria 16
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
16/03/2019 10.00-11.00 66042075 PSICOLOGIA SOCIAL Gómez; Sara 13
16/03/2019 11.30-12.30 66023066 DRET PENAL II González de León Berini; Arturo 05
16/03/2019 13.30-14.30 66042081 ESTADíSTICA SOCIAL Rodríguez; Mariona 13
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
23/03/2019 09.00-10.00 66041035 INTRODUCCIó A LA PSICOLOGIA Serra Pinós; Sergi 04
23/03/2019 10.00-12.00 66041064 FONAMENTS DEL SISTEMA DE RESPONSABILITAT PENAL González de León Berini; Arturo 04
23/03/2019 12.30-13.30 66041087 ESTAT CONSTITUCIONAL Guallar Tasies, Alexis 10
23/03/2019 13.30-14.30 66041058 CIèNCIA POLíTICA Cabeza; Joaquím 10
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
23/03/2019 09.00-10.00 66023066 DRET PENAL II González de León Berini; Arturo 05
23/03/2019 11.30-12.30 66042081 ESTADíSTICA SOCIAL Rodríguez; Mariona 10
23/03/2019 12.30-14.30 66042023 DRET PENITENCIARI Corcuera; Natalia 11
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
30/03/2019 09.00-10.00 66041087 ESTAT CONSTITUCIONAL Guallar Tasies, Alexis 04
30/03/2019 11.30-12.30 66041012 TÈCNIQUES INVESTIGACIó SOCIAL APLICADES A LA CRIMINOLOGIA Sensat; Núria 05
30/03/2019 12.30-13.30 66041087 ESTAT CONSTITUCIONAL Guallar Tasies, Alexis 05
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
30/03/2019 11.30-13.30 6604203- DELINCUENCIA I VULNERABILITAT SOCIAL Morros; Pilar T2
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
06/04/2019 09.00-11.00 66041064 FONAMENTS DEL SISTEMA DE RESPONSABILITAT PENAL González de León Berini; Arturo 09
06/04/2019 11.30-12.30 66041035 INTRODUCCIó A LA PSICOLOGIA Serra Pinós; Sergi 18
06/04/2019 12.30-13.30 66041058 CIèNCIA POLíTICA Cabeza; Joaquím 18
06/04/2019 13.30-14.30 66041012 TÈCNIQUES INVESTIGACIó SOCIAL APLICADES A LA CRIMINOLOGIA Sensat; Núria 18
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
06/04/2019 09.00-10.00 66042081 ESTADíSTICA SOCIAL Rodríguez; Mariona 18
06/04/2019 10.00-11.00 66042075 PSICOLOGIA SOCIAL Gómez; Sara 13
06/04/2019 11.30-12.30 66023066 DRET PENAL II González de León Berini; Arturo 05
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/04/2019 10.00-12.00 66041064 FONAMENTS DEL SISTEMA DE RESPONSABILITAT PENAL González de León Berini; Arturo 03
27/04/2019 12.30-13.30 66041035 INTRODUCCIó A LA PSICOLOGIA Serra Pinós; Sergi 21
27/04/2019 13.30-14.30 66041058 CIèNCIA POLíTICA Cabeza; Joaquím 18
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/04/2019 10.00-12.00 66042023 DRET PENITENCIARI Corcuera; Natalia 12
27/04/2019 12.30-13.30 66023066 DRET PENAL II González de León Berini; Arturo 02
27/04/2019 13.30-14.30 66042081 ESTADíSTICA SOCIAL Rodríguez; Mariona 06
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
04/05/2019 11.30-12.30 66041012 TÈCNIQUES INVESTIGACIó SOCIAL APLICADES A LA CRIMINOLOGIA Sensat; Núria 18
04/05/2019 12.30-13.30 66041087 ESTAT CONSTITUCIONAL Guallar Tasies, Alexis T8
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
04/05/2019 10.00-11.00 66042075 PSICOLOGIA SOCIAL Gómez; Sara 13
04/05/2019 11.30-13.30 6604203- DELINCUENCIA I VULNERABILITAT SOCIAL Morros; Pilar 11
04/05/2019 13.30-14.30 66042081 ESTADíSTICA SOCIAL Rodríguez; Mariona 20
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
11/05/2019 09.00-11.00 66041064 FONAMENTS DEL SISTEMA DE RESPONSABILITAT PENAL González de León Berini; Arturo 09
11/05/2019 11.30-12.30 66041035 INTRODUCCIó A LA PSICOLOGIA Serra Pinós; Sergi 18
11/05/2019 12.30-13.30 66041058 CIèNCIA POLíTICA Cabeza; Joaquím 18
11/05/2019 13.30-14.30 66041012 TÈCNIQUES INVESTIGACIó SOCIAL APLICADES A LA CRIMINOLOGIA Sensat; Núria 18
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
11/05/2019 11.30-12.30 66023066 DRET PENAL II González de León Berini; Arturo 05