GRAU:6702 HISTÒRIA DE L`ART
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
20/10/2018 11.30-12.30 67021106 GEOGRAFIA DELS PAISATGES CULTURALS (H ª DE L`ART) Bosch Casadevall, Rosa M. 19
20/10/2018 12.30-13.30 67021081 HISTÒRIA ANTIGA Rubio Mora; Albert X1
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/10/2018 09.00-10.00 67021017 HISTÒRIA DE L`ART ANTIC A EGIPTE I PRÒXIM ORIENT Argelich Gutiérrez, Mª Antònia 15
27/10/2018 10.00-11.00 67021112 HISTÒRIA DE L`ART DE L`ALTA I LA PLENA EDAT MITJANA Argelich Gutiérrez, Mª Antònia 15
27/10/2018 11.30-12.30 6702103- TÈCNIQUES I MITJANS ARTíSTICS Argelich Gutiérrez, Mª Antònia X2
27/10/2018 12.30-13.30 67021081 HISTÒRIA ANTIGA Rubio Mora; Albert X1
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/10/2018 10.00-12.00 67022028 ÚLTIMES TENDÈNCIES DE L`ART Rubio; Daniel T3
TERCERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/10/2018 12.30-13.30 67903013 ART I PODER EN L`EDAT MODERNA (G ª I H ª / H ª DE L`ART) Argelich Gutiérrez, Mª Antònia 17
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
03/11/2018 09.00-10.00 67021112 HISTÒRIA DE L`ART DE L`ALTA I LA PLENA EDAT MITJANA Argelich Gutiérrez, Mª Antònia T3
03/11/2018 10.00-11.00 6702103- TÈCNIQUES I MITJANS ARTíSTICS Argelich Gutiérrez, Mª Antònia T3
03/11/2018 11.30-12.30 67021106 GEOGRAFIA DELS PAISATGES CULTURALS (H ª DE L`ART) Bosch Casadevall, Rosa M. 19
03/11/2018 12.30-13.30 67021081 HISTÒRIA ANTIGA Rubio Mora; Albert 20
03/11/2018 13.30-14.30 67021017 HISTÒRIA DE L`ART ANTIC A EGIPTE I PRÒXIM ORIENT Argelich Gutiérrez, Mª Antònia 18
TERCERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
03/11/2018 12.30-13.30 67903013 ART I PODER EN L`EDAT MODERNA (G ª I H ª / H ª DE L`ART) Argelich Gutiérrez, Mª Antònia 19
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
10/11/2018 09.00-10.00 67021112 HISTÒRIA DE L`ART DE L`ALTA I LA PLENA EDAT MITJANA Argelich Gutiérrez, Mª Antònia X5
10/11/2018 10.00-11.00 6702103- TÈCNIQUES I MITJANS ARTíSTICS Argelich Gutiérrez, Mª Antònia X5
10/11/2018 11.30-12.30 67021106 GEOGRAFIA DELS PAISATGES CULTURALS (H ª DE L`ART) Bosch Casadevall, Rosa M. 19
10/11/2018 12.30-13.30 67021081 HISTÒRIA ANTIGA Rubio Mora; Albert X1
10/11/2018 13.30-14.30 67021017 HISTÒRIA DE L`ART ANTIC A EGIPTE I PRÒXIM ORIENT Argelich Gutiérrez, Mª Antònia X1
TERCERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
10/11/2018 12.30-13.30 67903013 ART I PODER EN L`EDAT MODERNA (G ª I H ª / H ª DE L`ART) Argelich Gutiérrez, Mª Antònia 19
 
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
17/11/2018 11.30-13.30 67022028 ÚLTIMES TENDÈNCIES DE L`ART Rubio; Daniel T3
TERCERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
17/11/2018 11.30-12.30 64011024 TEXTOS LITERARIS DEL SEGLE D`OR Hernández; M_Pilar 16
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
24/11/2018 09.00-10.00 67021112 HISTÒRIA DE L`ART DE L`ALTA I LA PLENA EDAT MITJANA Argelich Gutiérrez, Mª Antònia T3
24/11/2018 10.00-11.00 6702103- TÈCNIQUES I MITJANS ARTíSTICS Argelich Gutiérrez, Mª Antònia T3
24/11/2018 11.30-12.30 67021106 GEOGRAFIA DELS PAISATGES CULTURALS (H ª DE L`ART) Bosch Casadevall, Rosa M. T5
24/11/2018 12.30-13.30 67021081 HISTÒRIA ANTIGA Rubio Mora; Albert 20
24/11/2018 13.30-14.30 67021017 HISTÒRIA DE L`ART ANTIC A EGIPTE I PRÒXIM ORIENT Argelich Gutiérrez, Mª Antònia 18
TERCERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
24/11/2018 12.30-13.30 67903013 ART I PODER EN L`EDAT MODERNA (G ª I H ª / H ª DE L`ART) Argelich Gutiérrez, Mª Antònia 19
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
01/12/2018 09.00-10.00 67021112 HISTÒRIA DE L`ART DE L`ALTA I LA PLENA EDAT MITJANA Argelich Gutiérrez, Mª Antònia X5
01/12/2018 10.00-11.00 6702103- TÈCNIQUES I MITJANS ARTíSTICS Argelich Gutiérrez, Mª Antònia X5
01/12/2018 11.30-12.30 67021106 GEOGRAFIA DELS PAISATGES CULTURALS (H ª DE L`ART) Bosch Casadevall, Rosa M. 04
01/12/2018 12.30-13.30 67021081 HISTÒRIA ANTIGA Rubio Mora; Albert X1
01/12/2018 13.30-14.30 67021017 HISTÒRIA DE L`ART ANTIC A EGIPTE I PRÒXIM ORIENT Argelich Gutiérrez, Mª Antònia X1
TERCERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
01/12/2018 12.30-13.30 67903013 ART I PODER EN L`EDAT MODERNA (G ª I H ª / H ª DE L`ART) Argelich Gutiérrez, Mª Antònia 19
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
15/12/2018 09.00-11.00 67021081 HISTÒRIA ANTIGA Rubio Mora; Albert X1
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
15/12/2018 11.30-13.30 67022028 ÚLTIMES TENDÈNCIES DE L`ART Rubio; Daniel T3
TERCERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
15/12/2018 11.30-12.30 64011024 TEXTOS LITERARIS DEL SEGLE D`OR Hernández; M_Pilar 16
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
12/01/2019 09.00-10.00 67021112 HISTÒRIA DE L`ART DE L`ALTA I LA PLENA EDAT MITJANA Argelich Gutiérrez, Mª Antònia T3
12/01/2019 10.00-11.00 6702103- TÈCNIQUES I MITJANS ARTíSTICS Argelich Gutiérrez, Mª Antònia T3
12/01/2019 11.30-12.30 67021106 GEOGRAFIA DELS PAISATGES CULTURALS (H ª DE L`ART) Bosch Casadevall, Rosa M. T5
12/01/2019 12.30-13.30 67021081 HISTÒRIA ANTIGA Rubio Mora; Albert 14
12/01/2019 13.30-14.30 67021017 HISTÒRIA DE L`ART ANTIC A EGIPTE I PRÒXIM ORIENT Argelich Gutiérrez, Mª Antònia 18
TERCERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
12/01/2019 11.30-12.30 64011024 TEXTOS LITERARIS DEL SEGLE D`OR Hernández; M_Pilar 21
12/01/2019 12.30-13.30 67903013 ART I PODER EN L`EDAT MODERNA (G ª I H ª / H ª DE L`ART) Argelich Gutiérrez, Mª Antònia 19
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
02/03/2019 12.30-13.30 67021069 HISTÒRIA MEDIEVAL Llobet; Josep_M. X1
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
02/03/2019 11.30-12.30 6702207- HISTòRIA CONTEMPORàNIA Palau; Montserrat 16
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
09/03/2019 10.00-11.00 67021052 ICONOGRAFIA I MITOLOGIA Rubio Mora; Albert X2
09/03/2019 11.30-12.30 67021069 HISTÒRIA MEDIEVAL Llobet; Josep_M. X1
09/03/2019 12.30-13.30 67021046 ART PREHISTòRIC Rubio Mora; Albert 15
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
09/03/2019 11.30-12.30 6702207- HISTòRIA CONTEMPORàNIA Palau; Montserrat 17
09/03/2019 13.30-14.30 67902019 CINEMA, SOCIETAT I RENOVACIó ARTíSTICA Rubio Mora; Albert T4
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
09/03/2019 11.30-12.30 6401112- TEXTOS LITERARIS CONTEMPORANIS Hernández; M_Pilar 16
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
16/03/2019 09.00-10.00 67021052 ICONOGRAFIA I MITOLOGIA Rubio Mora; Albert T6
16/03/2019 11.30-12.30 67901014 HISTÒRIA DE L`ART DE LA BAIXA EDAT MITJANA Argelich Gutiérrez, Mª Antònia X2
16/03/2019 12.30-13.30 67021046 ART PREHISTòRIC Rubio Mora; Albert 15
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
16/03/2019 09.00-10.00 6702207- HISTòRIA CONTEMPORàNIA Palau; Montserrat X1
16/03/2019 11.30-12.30 67902019 CINEMA, SOCIETAT I RENOVACIó ARTíSTICA Rubio Mora; Albert T4
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
23/03/2019 11.30-12.30 67901014 HISTÒRIA DE L`ART DE LA BAIXA EDAT MITJANA Argelich Gutiérrez, Mª Antònia X2
23/03/2019 12.30-13.30 67021069 HISTÒRIA MEDIEVAL Llobet; Josep_M. X1
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
23/03/2019 11.30-12.30 6702207- HISTòRIA CONTEMPORàNIA Palau; Montserrat 16
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
30/03/2019 10.00-11.00 67021052 ICONOGRAFIA I MITOLOGIA Rubio Mora; Albert X2
30/03/2019 11.30-12.30 67021069 HISTÒRIA MEDIEVAL Llobet; Josep_M. X1
30/03/2019 12.30-13.30 67021046 ART PREHISTòRIC Rubio Mora; Albert 15
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
30/03/2019 13.30-14.30 67902019 CINEMA, SOCIETAT I RENOVACIó ARTíSTICA Rubio Mora; Albert T4
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
30/03/2019 11.30-12.30 6401112- TEXTOS LITERARIS CONTEMPORANIS Hernández; M_Pilar 16
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
06/04/2019 09.00-10.00 67021052 ICONOGRAFIA I MITOLOGIA Rubio Mora; Albert T6
06/04/2019 11.30-12.30 67901014 HISTÒRIA DE L`ART DE LA BAIXA EDAT MITJANA Argelich Gutiérrez, Mª Antònia X2
06/04/2019 12.30-13.30 67021046 ART PREHISTòRIC Rubio Mora; Albert T4
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
06/04/2019 09.00-10.00 6702207- HISTòRIA CONTEMPORàNIA Palau; Montserrat X1
06/04/2019 11.30-12.30 67902019 CINEMA, SOCIETAT I RENOVACIó ARTíSTICA Rubio Mora; Albert T4
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/04/2019 11.30-12.30 67901014 HISTÒRIA DE L`ART DE LA BAIXA EDAT MITJANA Argelich Gutiérrez, Mª Antònia X2
27/04/2019 12.30-13.30 67021069 HISTÒRIA MEDIEVAL Llobet; Josep_M. X1
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
04/05/2019 10.00-11.00 67021052 ICONOGRAFIA I MITOLOGIA Rubio Mora; Albert X2
04/05/2019 11.30-12.30 67021069 HISTÒRIA MEDIEVAL Llobet; Josep_M. X1
04/05/2019 12.30-13.30 67021046 ART PREHISTòRIC Rubio Mora; Albert 15
04/05/2019 13.30-14.30 67901014 HISTÒRIA DE L`ART DE LA BAIXA EDAT MITJANA Argelich Gutiérrez, Mª Antònia T2
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
04/05/2019 11.30-12.30 6702207- HISTòRIA CONTEMPORàNIA Palau; Montserrat T6
04/05/2019 13.30-14.30 67902019 CINEMA, SOCIETAT I RENOVACIó ARTíSTICA Rubio Mora; Albert T4
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
04/05/2019 11.30-12.30 6401112- TEXTOS LITERARIS CONTEMPORANIS Hernández; M_Pilar 16
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
11/05/2019 09.00-10.00 67021052 ICONOGRAFIA I MITOLOGIA Rubio Mora; Albert T6
11/05/2019 11.30-12.30 67901014 HISTÒRIA DE L`ART DE LA BAIXA EDAT MITJANA Argelich Gutiérrez, Mª Antònia X2
11/05/2019 12.30-13.30 67021046 ART PREHISTòRIC Rubio Mora; Albert T4
SEGONHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
11/05/2019 11.30-12.30 67902019 CINEMA, SOCIETAT I RENOVACIó ARTíSTICA Rubio Mora; Albert T4