GRAU:6901 CIÈNCIA POLÍTICA I DE L`ADMINISTRACIÓ
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
20/10/2018 09.00-10.00 69901024 HISTÒRIA POLÍTICA I SOCIAL CONTEMPORÀNIA D`ESPANYA Palau; Montserrat 04
20/10/2018 10.00-11.00 69011017 INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 19
20/10/2018 11.30-12.30 69901053 FONAMENTS DE CIÈNCIA POLÍTICA Balasch; Domènec 13
20/10/2018 13.30-14.30 69901047 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA Puigvert; Mateu 11
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
20/10/2018 12.30-13.30 69902029 ECOLOGIA I: MEDI AMBIENT I SOCIETAT Cabeza; Joaquím T4
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/10/2018 09.00-10.00 66011011 FONAMENTS DE DRET ADMINISTRATIU Galvan; Lluis 09
27/10/2018 10.00-11.00 69901047 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA Puigvert; Mateu 17
27/10/2018 12.30-13.30 69901053 FONAMENTS DE CIÈNCIA POLÍTICA Balasch; Domènec 11
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/10/2018 09.00-11.00 69902029 ECOLOGIA I: MEDI AMBIENT I SOCIETAT Cabeza; Joaquím T4
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
03/11/2018 09.00-10.00 69011017 INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 06
03/11/2018 11.30-12.30 66011011 FONAMENTS DE DRET ADMINISTRATIU Galvan; Lluis 14
03/11/2018 13.30-14.30 69901024 HISTÒRIA POLÍTICA I SOCIAL CONTEMPORÀNIA D`ESPANYA Palau; Montserrat 07
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
10/11/2018 09.00-10.00 69901024 HISTÒRIA POLÍTICA I SOCIAL CONTEMPORÀNIA D`ESPANYA Palau; Montserrat 04
10/11/2018 10.00-11.00 69011017 INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 19
10/11/2018 11.30-12.30 69901053 FONAMENTS DE CIÈNCIA POLÍTICA Balasch; Domènec 13
10/11/2018 13.30-14.30 69901047 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA Puigvert; Mateu 11
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
10/11/2018 12.30-13.30 69902029 ECOLOGIA I: MEDI AMBIENT I SOCIETAT Cabeza; Joaquím T4
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
17/11/2018 10.00-11.00 69901047 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA Puigvert; Mateu 17
17/11/2018 11.30-12.30 69011017 INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 18
17/11/2018 12.30-13.30 66011011 FONAMENTS DE DRET ADMINISTRATIU Galvan; Lluis 08
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
17/11/2018 09.00-11.00 69902029 ECOLOGIA I: MEDI AMBIENT I SOCIETAT Cabeza; Joaquím T4
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
24/11/2018 11.30-12.30 69901053 FONAMENTS DE CIÈNCIA POLÍTICA Balasch; Domènec 11
24/11/2018 13.30-14.30 69901024 HISTÒRIA POLÍTICA I SOCIAL CONTEMPORÀNIA D`ESPANYA Palau; Montserrat 07
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
01/12/2018 09.00-10.00 69901024 HISTÒRIA POLÍTICA I SOCIAL CONTEMPORÀNIA D`ESPANYA Palau; Montserrat 04
01/12/2018 11.30-12.30 69901053 FONAMENTS DE CIÈNCIA POLÍTICA Balasch; Domènec 13
01/12/2018 13.30-14.30 69901047 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA Puigvert; Mateu 11
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
01/12/2018 12.30-13.30 69902029 ECOLOGIA I: MEDI AMBIENT I SOCIETAT Cabeza; Joaquím T4
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
15/12/2018 11.30-12.30 69011017 INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 17
15/12/2018 12.30-13.30 66011011 FONAMENTS DE DRET ADMINISTRATIU Galvan; Lluis 09
QUARTHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
15/12/2018 09.00-11.00 69902029 ECOLOGIA I: MEDI AMBIENT I SOCIETAT Cabeza; Joaquím T4
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
12/01/2019 09.00-10.00 69011017 INTRODUCCIó A LA SOCIOLOGIA Solé; Carme 06
12/01/2019 10.00-12.00 66011011 FONAMENTS DE DRET ADMINISTRATIU Galvan; Lluis 07
12/01/2019 11.30-12.30 69901053 FONAMENTS DE CIÈNCIA POLÍTICA Balasch; Domènec 11
12/01/2019 12.30-13.30 69901047 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA Puigvert; Mateu 09
12/01/2019 13.30-14.30 69901024 HISTÒRIA POLÍTICA I SOCIAL CONTEMPORÀNIA D`ESPANYA Palau; Montserrat 07
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
02/03/2019 09.00-10.00 6990303- SISTEMA POLíTIC ESPANYOL I Balasch; Domènec 14
02/03/2019 11.30-12.30 69011023 TEORIA DE L`ESTAT I: - L`ESTAT I LES SEVES INSTITUCIONS- Guallar Tasies, Alexis 14
02/03/2019 12.30-13.30 69011046 SOCIOLOGIA I ESTRUCTURA SOCIAL Cabeza; Joaquím 14
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
09/03/2019 10.00-11.00 69011075 ECONOMIA POLíTICA Puigvert; Mateu 09
09/03/2019 11.30-12.30 69011023 TEORIA DE L`ESTAT I: - L`ESTAT I LES SEVES INSTITUCIONS- Guallar Tasies, Alexis 09
09/03/2019 12.30-13.30 69011052 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A ESPANYA Pujadó; Antoni 09
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
16/03/2019 09.00-10.00 6990303- SISTEMA POLíTIC ESPANYOL I Balasch; Domènec 10
16/03/2019 10.00-11.00 69011075 ECONOMIA POLíTICA Puigvert; Mateu 10
16/03/2019 11.30-12.30 69011046 SOCIOLOGIA I ESTRUCTURA SOCIAL Cabeza; Joaquím 11
16/03/2019 12.30-13.30 69011052 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A ESPANYA Pujadó; Antoni 11
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
23/03/2019 09.00-10.00 6990303- SISTEMA POLíTIC ESPANYOL I Balasch; Domènec 14
23/03/2019 11.30-12.30 69011023 TEORIA DE L`ESTAT I: - L`ESTAT I LES SEVES INSTITUCIONS- Guallar Tasies, Alexis 14
23/03/2019 12.30-13.30 69011046 SOCIOLOGIA I ESTRUCTURA SOCIAL Cabeza; Joaquím 14
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
30/03/2019 10.00-11.00 69011075 ECONOMIA POLíTICA Puigvert; Mateu 09
30/03/2019 11.30-12.30 69011023 TEORIA DE L`ESTAT I: - L`ESTAT I LES SEVES INSTITUCIONS- Guallar Tasies, Alexis 09
30/03/2019 12.30-13.30 69011052 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A ESPANYA Pujadó; Antoni 09
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
06/04/2019 09.00-10.00 6990303- SISTEMA POLíTIC ESPANYOL I Balasch; Domènec 10
06/04/2019 10.00-11.00 69011075 ECONOMIA POLíTICA Puigvert; Mateu 10
06/04/2019 11.30-12.30 69011046 SOCIOLOGIA I ESTRUCTURA SOCIAL Cabeza; Joaquím 11
06/04/2019 12.30-13.30 69011023 TEORIA DE L`ESTAT I: - L`ESTAT I LES SEVES INSTITUCIONS- Guallar Tasies, Alexis 14
06/04/2019 13.30-14.30 69011052 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A ESPANYA Pujadó; Antoni 15
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
27/04/2019 09.00-10.00 6990303- SISTEMA POLíTIC ESPANYOL I Balasch; Domènec 14
27/04/2019 10.00-11.00 69011075 ECONOMIA POLíTICA Puigvert; Mateu 04
27/04/2019 12.30-13.30 69011046 SOCIOLOGIA I ESTRUCTURA SOCIAL Cabeza; Joaquím 14
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
04/05/2019 11.30-12.30 69011023 TEORIA DE L`ESTAT I: - L`ESTAT I LES SEVES INSTITUCIONS- Guallar Tasies, Alexis 06
04/05/2019 12.30-13.30 69011052 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A ESPANYA Pujadó; Antoni 09
 
PRIMERHORA CODIASSIGNATURAPROFESSOR/AAULA
11/05/2019 09.00-10.00 6990303- SISTEMA POLíTIC ESPANYOL I Balasch; Domènec 10
11/05/2019 10.00-11.00 69011075 ECONOMIA POLíTICA Puigvert; Mateu 10
11/05/2019 11.30-12.30 69011046 SOCIOLOGIA I ESTRUCTURA SOCIAL Cabeza; Joaquím 11
11/05/2019 12.30-13.30 69011052 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A ESPANYA Pujadó; Antoni 11