GRAUS_2017_2018
Curs 2019/2020     Horaris Tutories Presencials (provisional)
CURS D'ACCÈS
MAJORS DE 25 I 45 ANYS
GRAUS
PSICOLOGIA ENGINYERIA ELÈCTRICA
EDUCACIÓ SOCIAL ENG. ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES ENGINYERIA MECÀNICA
ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA CIENCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
ECONOMIA SOCIOLOGIA
GEOGRAFIA I HISTORIA FILOSOFIA
HISTÒRIA DE L'ART CIÈNCIES AMBIENTALS
QUÍMICA MATEMÀTIQUES
FÍSICA DRET
PEDAGOGIA ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
ANTROPOLOGIA ENGINYERIA INFORMÀTICA
ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
TREBALL SOCIAL TURISME
CC. JURÍDIQUES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CRIMINOLOGIA
MASTER FORMACIÓ DEL PROFESSORAT