Pràctiques de Laboratori
 

Amb la col·laboració de l'IES "La Segarra" de Cervera, disposem de laboratoris per poder realitzar les pràctiques de les carreres de Ciències i Enginyeria.

Amb la suficient antelació, es comunica als alumnes les dates de realització de cadascuna d'elles.

Cal tenir present que en la majoria de les assignatures en què hi ha la possibilitat de fer pràctiques, aquestes són obligatòries, i per tant s'han de fer i aprovar per poder superar l'assignatura corresponent.

El lloc on es realitzaran és: Laboratori de Física i Química IES La Segarra (Av.President Macià s/n)

El professor coordinador de les pràctiques de Ciències es el Sr. Josep Lluís Rodríguez.

 

 

PROGRAMACIÓ PRÀCTIQUES DE LABORATORI CURS 2017/2018 1er. Semestre.-


ESCOLA SUPERIOR D’ENGINYERS INDUSTRIALS
(És obligatòria l’assistència a totes les sessions programades)
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS

 • 68901016. Física I: 11, 18 i 25 novembre 2017 de 15:30h a 19:30h.
 • 68901105. Expressió Gràfica i Disseny Assistit: 4 de novembre, de 15:00h a 18:00h. i 16 de desembre de 2017 de 10:00h a 13:00h.
 • 68011044. Expressió Gràfica en Enginyeria Elèctrica: 4 de novembre, de 15:00h a 18:00h. i 16 de desembre de 2017 de 10:00h a 13:00h.
 • 68021048. Expressió Gràfica en Enginyeria Electrònica Ind. i Automàtica: 4 de novembre, de 15:00h a 18:00h. i 16 de desembre de 2017 de 10:00h a 13:00h.
 • 68901128 / 68901111. Fonaments Químics de l’Enginyeria: 2, 16 de desembre 2017 i 13 de gener de 2018 de 15:30h a 19:30h.

FACULTAT DE CIÈNCIES
(És obligatòria l’assistència a totes les sessions programades)
GRAU EN QUÍMICA

 • 61031109. Geologia: 18 de novembre i 16 desembre de 2017: 16:00h a 20:00h.

GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS

 • 61011012. Geologia I: 18 de novembre i 16 desembre de 2017: 16:00h a 20:00h.
 • 61011029. Biologia I: 2 desembre 2017 i 13 gener 2018: 15:30h a 19:30h.
 • 61011041. Bases Físiques del Medi Ambient: 11, 18 i 25 de novembre de 2017, de 15:30h a 19:30h.
 • 6101203-. Diversitat Vegetal: 25 novembre i 2 desembre 2017: 15:30h a 19:30h.
 • 61012046. Ecologia I:16 desembre 2017: De 10.00h a 13.00h. Laboratoris Ferrer de Cervera, i de 16.00h a 19.00h aula d’informàtica del Centre de la UNED.

 

ESCOLA D’INFORMÀTICA
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

 • 71902019. Programació i Estructures de Dades Avançades: 25 novembre 2017 de 11:30h a 13:30h.

 

PROGRAMACIÓ PRÀCTIQUES DE LABORATORI CURS 2017/2018 2n. Semestre.-

 


ESCOLA SUPERIOR D’ENGINYERS INDUSTRIALS
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS

 • 68901039. Física II: 24 de febrer, 10 i 24 de març de 2018: de 15:30h a 19:30h.
 • 68031070. Fonaments de Ciència dels Materials I (E. Mecànica/E. Tec. Industrials): 24 de març; 14 d’abril; i 21 d’abril de 2018, tots els dies de 10:00h a 11:00h.
 • 68901097. Fonaments d’Informàtica ( E. Mecànica / E. Tec. Industrials) 68901080. Fonaments d’Informàtica (E. Elèctrica / E. Electrònica Ind. Aut.).
  - 10 de març i 24 de març de 2018: de 13.30h: a 14:30h
  - 7 d'abril i 5 de maig de 2018: de 11:30h a 13:30h.
 • 68901080. Fonaments d’Informàtica (E. Elèctrica / E. Electrònica Ind. Aut.)
  - 10 de març i 24 de març de 2018: de 13.30h: a 14:30h
  - 7 d'abril i 5 de maig de 2018: de 11:30h a 13:30h.
 • 68901022. Mecànica (E. Elèctrica/E. Electrònica/E.Tèc.Industrials):
  -12 de maig de 2018. Matí de 09.00h a 13.00h i tarda de 15:30h a 19:30h.
 • 68012049. Teoria de Circuits I (E. Elèctrica): 12 de maig de 2018 de 15:30h a 20:00h.
 • 6890204-. Teoria de Circuits (E. Electrònica / E. Tèc. Industrials): 12 de maig de 2018 de 15:30h a 20:00h.

FACULTAT DE CIÈNCIES
GRAU EN QUÍMICA

 • 61031090. Operacions Bàsiques al laboratori de Química:

24 febrer 2018: 15:30h a 19:30h.
3 març 2018: 09:00h a 13:00h i de 15:30h a 19:30h.
10 i 24 març 2018: 15:30 a 19:30h.
14 i 21 abril 2018: 15:30h a 19:30h.
12 maig 2018: 15:30h a 19:30h.

GRAU EN FÍSICA

 • 61041102. Tècniques Experimentals I:

24 febrer 2018: 15:30h a 19:30h.
3 març 2018: 09:00h a 13:00h i de 15:30h a 19:30h.
10 i 24 març 2018: 15:30 a 19:30h.
14 i 21 abril 2018: 15:30h a 19:30h.
12 maig 2018: 15:30h a 19:30h.

GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS

 • 61011064. Geologia II: 3 de març de 2018, de 16:00h a 20:00h; i 24 de març de 2018 de 08:30h a 12:30h.
 • 61011070. Biologia II: 10 de març de 2018: De 15:30h a 19:30h.
 • 61011093. Bases Químiques del Medi Ambient: 14, 21 d’abril i 12 de maig de 2018: 15:30h a 19:30h.
 • 61012081. Diversitat Animal: 7 d’abril i 21 d’abril de 2018, de 09:00h a 13:00h.
 • 61012052. Ecologia II: 14 d'abril de 2018: de 10:00h a 14:00h sortida de camp i de 16:00h a 20:00h. aules centre.
 • 61012112. Bases de l’Enginyeria Ambiental: 7 abril, 21 abril i 12 maig 2018, de 15:30h a 19:30h.
 • 61012069. Tècniques Instrumentals:3 març 2018, de 09:00h a 13:00h i de 15:30h a 19:30h. i 10 i 24 març 2018, de 15:30h a 19:30h.

ESCOLA D’INFORMÀTICA
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

 • 71901043. Estratègies de Programació i Estructures de Dades: 21 d’abril de 2018 de 09:00h a 10:00h.
 • 71901072. Programació Orientada a Objectes: 21 d’abril de 2018 de 10:00h a 11:00h.
 • 71012024. Teoria dels Llenguatges de Programació (E. Informàtica): 21 d’abril de 2018 de 11:30h a 12:30h.
 • 71022028. Llenguatges de Programació i Processadors (E. Tec. Informació): 21 d’abril de 2018 de 12:30h a 13:30h.

FACULTAT DE PSICOLOGIA
GRAU EN PSICOLOGIA.

 • 62011014. Fonaments de Psicobiologia: 24 de març de 2018 de 15.30h a 19:30h (IES La Segarra).