Pràctiques de Laboratori
 

Amb la col·laboració de l'IES "La Segarra" de Cervera, disposem de laboratoris per poder realitzar les pràctiques de les carreres de Ciències i Enginyeria.

Amb la suficient antelació, es comunica als alumnes les dates de realització de cadascuna d'elles.

Cal tenir present que en la majoria de les assignatures en què hi ha la possibilitat de fer pràctiques, aquestes són obligatòries, i per tant s'han de fer i aprovar per poder superar l'assignatura corresponent.

El lloc on es realitzaran és: Laboratori de Física i Química IES La Segarra (Av.President Macià s/n)

El professor coordinador de les pràctiques de Ciències es el Sr. Andreu marçal.

 

 

PROGRAMACIÓ PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES CURS 2020/2021

2on. Semestre.-

FACULTAT DE PSICOLOGIA
GRAU EN PSICOLOGIA.
62011014. Fonaments de Psicobiologia.-
INS La Segarra. Av. Francesc Macià s/n. Cervera (Lleida).

6 març 2021 de 15:30h a 19:30h.

 

ESCOLA SUPERIOR D’ENGINYERS INDUSTRIALS
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS

68901039. Física II.-
INS La Segarra. Av. Francesc Macià s/n. Cervera (Lleida).

27 febrer 2021: de 15:30h a 19:30h.
13 març 2021: de 15:30h a 19:30h.
17 abril 2021: de 15:30h a 19:30h.

68031070. Fonaments de Ciència dels Materials I (E. Mecànica/E. Tec. Industrials).-
Aules Centre UNED Cervera:

20 març 2021: de 11.30h a 12.30h online- webconferència.
27 març 2021: de 11.30h a 12.30h online-webconferència.
17 abril 2021: de 11.30h a 12.30h online-webconferència.

68901097. Fonaments d’Informàtica ( E. Mecànica / E. Tec. Industrials).-  
Aula d’informàtica Centre UNED Cervera:

6 març 2021: de 11.30h a 13.30h
13 març 2021: de 11.30h a 13.30h
1 maig 2021: de 11.00h a 13.00h.

 68901080. Fonaments d’Informàtica (E. Elèctrica / E. Electrònica Ind. Aut.).-
Aula d’Informàtica del Centre UNED Cervera:

6 març 2021: de 11.30h a 13.30h
13 març 2021: de 11.30h a 13.30h
1 maig 2021: de 11.00h a 13.00h.

68901022. Mecànica (E. Elèctrica/E. Electrònica/E. Tec. Industrials):
INS La Segarra. Av. Francesc Macià s/n. Cervera (Lleida).

24 abril 2021: de 15:30h a 19:00h.
8 maig 2021: de 09:00h a 13:30h

68012049. Teoria de Circuits I (E. Elèctrica):
INS La Segarra. Av. Francesc Macià s/n. Cervera (Lleida).

8 maig 2021: de 09:00h a 13:30h.


6890204-.  Teoria de Circuits (E. Electrònica / E. Tec. Industrials):
INS La Segarra. Av. Francesc Macià s/n. Cervera (Lleida).

8 maig 2021: de 09:00h a 13:30h.

FACULTAT DE CIÈNCIES
GRAU EN FÍSICA
61041102. Tècniques Experimentals I.-
INS La Segarra. Av. Francesc Macià s/n. Cervera (Lleida):

27 febrer 2021: 15:30h a 19:30h.
6 març 2021: 09:00h a 13:00h
6 març 2021: 15:30h a 19:30h.
13 març 2021: 15:30h a 19:30h
20 març 2021: 15:30 a 19:30h.
10 abril 2021: 15:30 a 19:30h
17 abril 2021: 15:30h a 19:30h.
24 abril 2021: 15:30h a 19:30h.

GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS
61011064. Geologia II.-
Aules Centre UNED Cervera:

13 març 2021: 10:00h a 14:00h. Aula T4.
10 abril 2021: 10:00h a 14:00h. Aula T4.

61011070. Biologia II.-
INS La Segarra. Av. Francesc Macià s/n. Cervera (Lleida):

20 de març 2021: 15:30h a 19:30h.

61011093. Bases Químiques del Medi Ambient.-
INS La Segarra. Av. Francesc Macià s/n. Cervera (Lleida):

10 abril 2021: 15:30h a 19:30h.
17 abril 2021: 15:30h a 19:30h.
24 abril 2021: 15:30h a 19:30h.

 

ESCOLA D’INFORMÀTICA
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
GRAU EN  ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ. Totes es porten a terme de forma on.line per webconferència.

  • 71901043. Estratègies de Programació i Estructures de Dades: 17 abril de 2021 de 10:00h a 11:00h.
  • 71901072. Programació Orientada a Objectes: 17 abril de 2021 de 11:00h a 12:00h.
  • 71012024. Teoria dels Llenguatges de Programació (E. Informàtica): 17 abril de 2021 de 12:00h a 13:00h.
  • 71901089. Autòmats, Gramàtiques i Llenguatges. (E. Informàtica):17 d’abril de 2021 de 13:00h a 14:00h.