Pràctiques de Laboratori
 

Amb la col·laboració de l'IES "La Segarra" de Cervera, disposem de laboratoris per poder realitzar les pràctiques de les carreres de Ciències i Enginyeria.

Amb la suficient antelació, es comunica als alumnes les dates de realització de cadascuna d'elles.

Cal tenir present que en la majoria de les assignatures en què hi ha la possibilitat de fer pràctiques, aquestes són obligatòries, i per tant s'han de fer i aprovar per poder superar l'assignatura corresponent.

El lloc on es realitzaran és: Laboratori de Física i Química IES La Segarra (Av.President Macià s/n)

El professor coordinador de les pràctiques de Ciències es el Sr. Andreu marçal.

 

 

PROGRAMACIÓ PRÀCTIQUES DE LABORATORI CURS 2018/2019
2on. Semestre.-

FACULTAT DE PSICOLOGIA
GRAU EN PSICOLOGIA.

 • 62011014. Fonaments de Psicobiologia: 9 de març de 2019 de 15:30h – 19:30h. INS La Segarra.

ESCOLA SUPERIOR D’ENGINYERS INDUSTRIALS
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS

 • 68901039. Física II:  2, 23 i 30 de març de 2019: de 15:30h a 19:30h. INS La Segarra.
 • 68031070. Fonaments de Ciència dels Materials I (E. Mecànica/E. Tec. Industrials): 23 de març; 6 d’abril; i 27 d’abril de 2019, tots els dies de 10:00h a 11:00h.  Aules Centre.
 • 68901097. Fonaments d’Informàtica ( E. Mecànica / E. Tec. Industrials) 68901080. Fonaments d’Informàtica (E. Elèctrica / E. Electrònica Ind. Aut.). Aula d’informàtica Centre.
 •  68901080. Fonaments d’Informàtica (E. Elèctrica / E. Electrònica Ind. Aut.) Aula d’Informàtica del Centre.

- 2 de març i  16 de març de 2019: de 13.30h: a 14:30h
- 30 de març i 4 de maig de 2019: de 11:30h a 13:30h.

 • 68901022. Mecànica (E. Elèctrica/E. Electrònica/E. Tèc. Industrials): 18 de maig de 2019 de 09:00h a 13:00h i de 15:00h a 19:00h. INS la Segarra.
 • 68012049. Teoria de Circuits I (E. Elèctrica): 11 de maig de 2019 de 15:30h a 21:00h. INS La Segarra.
 • 6890204-.  Teoria de Circuits (E. Electrònica / E. Tèc. Industrials): 11 de maig de 2019 de 15:30h a 21:00h. INS La Segarra.

FACULTAT DE CIÈNCIES
GRAU EN QUÍMICA

 • 61031090. Operacions Bàsiques al laboratori de Química: INS La Segarra

2 març 2019: 2017: 15:30h a 19:30h.
9 març 2019: 09:00h a 13:00h i de 15:30h a 19:30h.
23, 30 de març 2019: 15:30 a 19:30h.
6, 27 abril 2019: 15:30h a 19:30h.
11 maig 2019: 15:30h a 19:30h.

GRAU EN FÍSICA

 • 61041102. Tècniques Experimentals I: INS La Segarra.

2 març 2019: 2017: 15:30h a 19:30h.
9 març 2019: 09:00h a 13:00h i de 15:30h a 19:30h.
23, 30 març 2019: 15:30 a 19:30h.
6, 27 abril 2019: 15:30h a 19:30h.
11 maig 2019: 15:30h a 19:30h.

GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS

 • 61011064. Geologia II: 9 març i 30 de març 2019: 16:00h a 20:00h. Aules Centre.
 • 61011070. Biologia II: 23 de març de 2019: De 15:30h a 19:30h. INS La Segarra.
 • 61011093. Bases Químiques del Medi Ambient: 2 març, 23 març i 6 abril de 2019: 15:30h a 19:30h. INS La Segarra.

ESCOLA D’INFORMÀTICA
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
GRAU EN  ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ. Totes es porten a terme a les aules del propi Centre.

 • 71901043. Estratègies de Programació i Estructures de Dades: 6 d’abril de 2019 de 10:00h a 11:00h.
 • 71901072. Programació Orientada a Objectes: 6 d’abril de 2019 de 11:30h a 12:30h.
 • 71012024. Teoria dels Llenguatges de Programació (E. Informàtica): 6 d’abril de 2019 de 12:30h a 13:30h.
 • 71022028. Llenguatges de Programació i Processadors (E. Tec. Informació): 6 d’abril de 2019 de 12:30h a 13:30h.