Videoconferències

2013-11-12 i 13, dm i dc de 16 -20 h.
   DEPARTAMENT DE DRET ADMINISTRATIU(Facultat de Dret-UNED). Tema: "La Respuesta de la Unión Europea a la crisis económico-financiera".(0.5 punts per assistència a cada Jornada amb un màxim d'1 punt, que s'afegiran a les qualificacions obtingudes en els exàmens presencials).Lloc: AULES AVIP DEL CENTRE

2013-12-19 i 20, dj i dv de 16 h.-20 h.
   DEPARTAMENT DE DRET ADMINISTRATIU (Facultat de Dret-UNED). Jornades d'estudi. Tema: "La Ciudadanía Europea: un análisis crítico". (0.5 punts per assistència a cada Jornada amb un màxim d'1 punt, que s'afegiran a les qualificacions obtingudes en els exàmens presencials). Lloc: AULES AVIP DEL CENTRE.

2014-03-26 i 27, dm i dj de 16 h a 20 h
   ESCOLA PRÀCTICA JURÍDICA-DEPARTAMENT DE DRET ADMINISTRATIU (UNED). Jornades "La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local". (1 crèdit de lliure elecció o 0,5 ECTS, als assistents). Lloc: AULES AVIP DEL CENTRE