Pràctiques de Laboratori
 

Amb la col·laboració de l'IES "La Segarra" de Cervera, disposem de laboratoris per poder realitzar les pràctiques de les carreres de Ciències i Enginyeria.

Amb la suficient antelació, es comunica als alumnes les dates de realització de cadascuna d'elles.

Cal tenir present que en la majoria de les assignatures en què hi ha la possibilitat de fer pràctiques, aquestes són obligatòries, i per tant s'han de fer i aprovar per poder superar l'assignatura corresponent.

Les pràctiques de laboratori es realitzen al Laboratori de Física i Química de l'Institut La Segarra (Av.President Macià, 11 - 25200 Cervera). Al llistat s'indica amb les sigles LS. La resta de pràctiques es realitzen al Centre ( C.Canceller Dou,1 - 25200 Cervera). Al llistat s'indica l'aula on es realitzen.

El professor coordinador de les pràctiques de Ciències es el Sr. Andreu marçal.

 

 

PROGRAMACIÓ PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES CURS 2022/2023 (1er SEMESTRE)

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES (6101)
Curs: 1GEOLOGÍA I05/11/202210:00 - 14:00Guàrdia Tosal, Mireia15
Curs: 1GEOLOGÍA I19/11/202210:00 - 14:00Guàrdia Tosal, Mireia15
Curs: 1BIOLOGÍA I26/11/202215:30 - 19:30Taló Fabregat, EsterLS
Curs: 1BIOLOGÍA I17/12/202215:30 - 19:30Taló Fabregat, EsterLS
Curs: 1BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE10/12/202210:00 - 14:00Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE10/12/202215:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE07/01/202310:00 - 14:00Marsal Coll, AndreuLS


GRADO EN QUÍMICA (6103)
Curs: 1GEOLOGÍA05/11/202210:00 - 14:00Guàrdia Tosal, Mireia15
Curs: 1GEOLOGÍA19/11/202210:00 - 14:00Guàrdia Tosal, Mireia15


GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (6801)
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA22/10/202215:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA05/11/202215:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA19/11/202215:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA03/12/202210:00 - 14:00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1FÍSICA I10/12/202210:00 - 14:00Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I10/12/202215:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I07/01/202310:00 - 14:00Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)12/11/202215:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)26/11/202215:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)17/12/202215:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaLS


GRADO EN ING. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁT (6802)
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA22/10/202215:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA05/11/202215:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA19/11/202215:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA03/12/202210:00 - 14:00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1FÍSICA I10/12/202210:00 - 14:00Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I10/12/202215:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I07/01/202310:00 - 14:00Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)12/11/202215:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)26/11/202215:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)17/12/202215:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaLS


GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (6803)
Curs: 1FÍSICA I10/12/202210:00 - 14:00Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I10/12/202215:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I07/01/202310:00 - 14:00Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO22/10/202215:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO05/11/202215:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO19/11/202215:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO03/12/202210:00 - 14:00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)12/11/202215:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)26/11/202215:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)17/12/202215:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaLS


GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (6804)
Curs: 1FÍSICA I10/12/202210:00 - 14:00Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I10/12/202215:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I07/01/202310:00 - 14:00Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO22/10/202215:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO05/11/202215:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO19/11/202215:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO03/12/202210:00 - 14:00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)12/11/202215:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)26/11/202215:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)17/12/202215:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaLS


GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (6805)
Curs: 1FÍSICA I10/12/202210:00 - 14:00Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I10/12/202215:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I07/01/202310:00 - 14:00Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO22/10/202215:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO05/11/202215:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO19/11/202215:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO03/12/202210:00 - 14:00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)12/11/202215:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)26/11/202215:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)17/12/202215:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaLS


GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (7101)
Curs: 2PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADAS26/11/202210:00 - 12:00Alsinet Bernadó, TeresaIN


GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI (7102)
Curs: 2PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADAS26/11/202210:00 - 12:00Alsinet Bernadó, TeresaIN