AVÍS LEGAL

 

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

El Centre Associat UNED CERVERA, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a la observació i compliment rigorós de les disposicions aquí exposades, així com qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació. 

El Centre Associat UNED CERVERA (d’ara endavant El Centre) es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que aparegui en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient la publicació en el lloc web del Centre.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: www.unedcervera.com

Nom comercial: Llibreria UNED CERVERA

Denominació social: Centre Associat UNED CERVERA

NIF: Q2568002F

Domicili social: Canceller Dou, 1 – 25200 Cervera

Telèfon: 973.53.07.89

e-mail: libreria@cervera.uned.es

2. DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del Centre o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús , explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del Centre. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment grau dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al Centre i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir respecte als mateixos. El Centre autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i redirigir al lloc principal de www.unedcervera.com.

El Centre reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva menció o aparició en el lloc web, l’existència de drets o responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per realitzar qualsevol observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic libreria@cervera.uned.es

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El Centre s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix. L’usuari sempre ha de comprovar la vigència i actualitat de la informació a la pàgina principal de la UNED www.uned.es, prevalent aquesta sobre la del lloc web del Centre.

Us de cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que son considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la finalitat única de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per elles mateixes dades de caràcter persona i no s’utilitzaran per recollir-ne.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconeixi el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de tràfic, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc., essent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per l’usuari. Aquest lloc web no instlarà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari. 

L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Preguem que consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el Centre no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al lloc web en qüestió, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut.

El Centre no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en foros, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del Centre. Malgrat això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui immediatament a libreria@cervera.uned.es.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament en principi, els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Malgrat això, el Centre no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nombre de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Cervera.