CONDICIONS DE VENDA

 

COMANDA

El fet de que vostè realitzi una comanda a la Llibreria UNED Centre Associat Cervera equival a l’acceptació plena i complerta dels preus i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així establert. Vostè es compromet a fer ús del lloc web per realitzar consultes o comandes legalment vàlids. També s’obliga vostè a facilitar-nos de forma certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça d’entrega (omplint tots els camps correctament) i altres dades de contacte, declarant conèixer que podem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari, d’acord amb la nostra política de privacitat. Si vostè no ens facilita correctament tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda correctament. Vostè podrà identificar errors en les dades facilitades en els correus de confirmació que li enviem i, si és el cas, corregir-los mitjançant libreria@cervera.uned.es

En realitzar una comanda a través de Llibreria UNED Centre Associat Cervera vostè ens garanteix que està plenament autoritzat per utilitzar la corresponent targeta de crèdit o dèbit, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de bens i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a Llibreria UNED Centre Associat Cervera. Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procés de compra online fins al pagament. Un cop complert l’anterior procés, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda.

 

DISPONIBILITAT

La Llibreria UNED Centre Associat Cervera s’esforçarà per disposar de tot el material, bàsic i complementari, necessari per seguir els estudis de la UNED, i en que la informació sobre el material que correspon a cada assignatura sigui fidedigna (en cas de dubte, aquesta informació ha de contrastar-se amb la que ofereixen les guies de la facultat o a les pàgines web del departament corresponent www.uned.es). En cas de no disposar del material que cerca, s’atendran les sol·licituds de material que es facin a libreria@cervera.uned.es. Quan el material estigui de nou a la venda, el client, sempre que hagi manifestat interès, rebrà un correu electrònic informant-lo de que ja pot comprar el material a Llibreria UNED Centre Associat Cervera. Ens reservem el dret de retirar qualsevol material del nostre lloc web en qualsevol moment i a treure o modificar qualsevol material o contingut del mateix. No serem responsables davant de vostè o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol material del nostre web.

GARANTIA

Llibreria UNED Centre Associat Cervera garanteix, en la mesura de les seves possibilitats, la vigència en la UNED dels materials didàctics exposats, pel que la venda als alumnes de la UNED de material que estigui obsolet, o que no sigui el recomanat a la guia de l’assignatura en el moment de la compra, es considerarà a efectes de devolució, com error de la llibreria.

 

PREUS

Els preus dels materials didàctics seran publicats a la Llibreria UNED Centre Associat Cervera en cada moment. Aquests preus porten l’IVA corresponent inclòs. El 5% de descompte també està inclòs en el preu mostrat i no s’aplica als llibres de l’apartat d’oferta. Si l’adreça d’enviament o facturació que vostè indiqui correspon a un territori subjecte al règim de l’IVA, es facturarà i cobrarà aquest impost. De la mateixa manera, si la factura s’ha emès per un territori subjecte al règim de l’IVA, no es podrà realitzar canvis de titularitat a territoris amb un altre règim fiscal.

 

FORMES DE PAGAMENT

Amb targeta

El pagament pot fer-se mitjançant alguna de les següents targetes de crèdit: VISA, MasterCard i les seves respectives targetes de dèbit (Red6000, VisaElectron, Maestro...). Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, i si aquesta entitat no autoritzés el pagament no podrem formalitzar cap contracte amb vostè. Totes les transaccions que realitzin amb Llibreria UNED Centre Associat Cervera es faran mitjançant els serveis de ServiCaixa i es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client i adoptar les mesures que estimi pertinents (inclosa la cancel·lació de la comanda) per garantir el compliment del les presents condicions.

Per transferència

La forma de pagament per transferència només s’admet per a comandes amb adreça d’enviament dins del territori espanyol i amb import inferior a 1.000€. S’ha de sol·licitar la transferència mitjançant correu electrònic a libreria@cervera.uned.es on se li facilitaran les dades per la realització. Ha de fer-se la transferència en el termini de dos dies laborables des de la formalització de la comanda (passat aquest termini sense haver fet l’ingrés, es procedirà a l’anul·lació de la comanda). Els tràmits de gestió de les entitats bancàries per fer efectiva la transferència poden durar entre 48 i 72 hores laborables. En alguns bancs és possible que li cobrin despeses de gestió per l’operació. Sense aquestes condicions no podrem enviar-li els llibres.

DESPESES D’ENVIAMENT

Les condicions contingudes en aquest apartat només seran aplicables a materials físics. Les despeses d’enviament s’afegiran al preu dels productes i es mostraran clarament abans de sol·licitar-li les dades pel pagament.

 

TERMINIS DE LLIURAMENT

Les condicions contingudes en aquest apartat només seran aplicables a materials físics. Els materials exposats no sempre corresponen a existències reals de magatzem, les comandes degudament formalitzades seran ateses immediatament però estaran subjectes a la disponibilitat.

En les trameses amb destinació internacional així com a Canàries, Ceuta o Melilla, les retencions duaneres eventuals no comptaran a efectes del compromís de terminis de lliurament.

El termini en el temps de lliurament comença a comptar el següent dia laborable després de la formalització de la comanda.

Els dissabtes, diumenges o festius no comptaran en el còmput dels dies.

Per les comandes realitzades mitjançant transferència bancaria els temps de tramesa es calculen a partir de la confirmació del pagament.

Els materials que no estan disponibles al magatzem o que es venen per encàrrec, poden suposar més dies dels establerts.

 

ENTREGA

Llibreria UNED Centre Associat Cervera es compromet a entregar els materials en perfecte estat a l’adreça de lliurament que vostè marqui al formulari de comanda. Vostè pot sol·licitar l’entrega dels articles en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda. Si el país destinatari de la tramesa no està subjecte a IVA, no podrà seleccionar-se una adreça de facturació.

Realitzem les trameses mitjançant Correos. Pot consultar els apartats sobre terminis de tramesa a www.correos.es. En cas d’absència del destinatari en el moment de l’entrega, el carter deixarà un avís indicant com procedir per recollir el paquet a l’oficina més propera.

DEVOLUCIONS

Devolució per desistiment

Disposa d’un termini de 14 dies naturals des de la recepció dels materials per sol·licitar la devolució, si per qualsevol motiu aquests no s’ajusten a les seves necessitats. Per això, haurà de comunicar-nos la seva intenció de tornar els materials comprats a libreria@cervera.uned.es.

Tant les despeses de devolució (de retorn del paquet) com les despeses de duana, si n’hi hagués, seran responsabilitat i a càrrec del client. Els materials hauran d’estar en el mateix estat en que es van lliurar. No procedirà el canvi o devolució d’aquells materials que no estiguin en les mateixes condicions en les que es van rebre, o que hagin estat usades més enllà de la mera obertura del producte. Tampoc s’acceptarà la devolució d’articles personalitzats. En el cas de devolucions parcials (és a dir, aquelles en les que es tornin articles que van ser adquirits en una comanda junt amb altres articles) únicament es tornarà el preu dels articles tornats; les despeses de transport no seran tornades. Una vegada verificat l’estat del material, si es te dret a la devolució, la llibreria reemborsarà tot el pagament rebut pels materials tornats, sense retenció de despeses, a la targeta del client, o per transferència bancària si el pagament es va realitzar per aquest mitjà. La devolució es farà tan aviat com sigui possible.

Devolució per materials defectuosos

En els casos que vostè consideri que en el moment de l’entrega el material no s’ajusta al que estipula el contracte, podrà tornar en un termini de 30 dies naturals. Per això, haurà d’indicar-nos mitjançant correu a libreria@cervera.uned.es, la seva intenció de tornar els materials defectuosos, indicant el que es requereix. Llibreria UNED Centre Associat Cervera es posarà en contacte amb vostè per indicar-li el procediment a seguir en aquest tipus de devolucions. En el cas de que no es pugui substituir el o els materials , les quantitats pagades per aquells materials que siguin tornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de tramesa causades per entregar el material i les despeses que vostè hagués tingut per tornar-nos-el a nosaltres, sempre i quan es tracti d’una devolució total de la comanda, en el cas de devolucions parcials (és a dir, aquelles en les que es tornin articles comprats en una comanda junt amb altres articles) únicament es reemborsarà el preu dels articles tornats; les despeses de transport no seran tornades. Si té algun dubte pot posar-se en contacte amb nosaltres a libreria@cervera.uned.es.